Kursus

Åmand-2

På kurset arbejdes der med regulativmæssig korrekt grødeslåning, planters påvirkning af vandløb samt reaktion på grødeslåning samt forskellige manuelle grødeslåningsmetoder. Åmand-2 er andet trin af 3 åmandskurser. Trin 2 forudsætter kompetencer svarende til åmand-1.

Fakta

Navn:
Åmand-2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
47945-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for natur- og landskabspleje.

Mål

Deltageren kan planlægge og udføre regulativmæssig korrekt grødeslåning af en given vandløbsstrækning. Deltageren kan ved grødeslåning inddrage viden om forskellige typer af planter i og ved vandløbet samt planternes påvirkning af gennemstrømning i vandløbet og reaktion på grødeslåning. Deltageren kan anvende forskellige manuelle grødeslåningsmetoder samt desinficere værktøj og udstyr korrekt i forbindelse med opstart på grødeslåning i nye vandløbssystemer.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Københavns Universitet