Kursus

Åmand-2

På kurset arbejdes der med regulativmæssig korrekt grødeslåning, planters påvirkning af vandløb samt reaktion på grødeslåning samt forskellige manuelle grødeslåningsmetoder. Åmand-2 er andet trin af 3 åmandskurser. Trin 2 forudsætter kompetencer svarende til åmand-1.

Fakta

Navn:
Åmand-2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
47945-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for natur- og landskabspleje.

Mål

Deltageren kan planlægge og udføre regulativmæssig korrekt grødeslåning af en given vandløbsstrækning. Deltageren kan ved grødeslåning inddrage viden om forskellige typer af planter i og ved vandløbet samt planternes påvirkning af gennemstrømning i vandløbet og reaktion på grødeslåning. Deltageren kan anvende forskellige manuelle grødeslåningsmetoder samt desinficere værktøj og udstyr korrekt i forbindelse med opstart på grødeslåning i nye vandløbssystemer.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.