Kursus

Blokhusteknik

På kurset arbejdes der med de grundlæggende blokhusteknikker knuder og scribning ved bygning af et råhus (vægge) i rundt tømmer. Brugen af de forskellige værktøjer og deres vedligeholdelse indøves. Som primært træbearbejdningsværktøj anvendes motorsaven. Alle arbejdsoperationer inkl. sikkerhed og arbejdsmiljø indøves praktisk ved bygning af et shelter.

Fakta

Navn:
Blokhusteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42276-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udvælge tømmer til en given etableringsopgave.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre de grundlæggende teknikker med anvendelse af motorsaven og specialværktøjer i forbindelse med etablering af blokhus i rundt tømmer.Den uddannede kan vedligeholde de anvendte værktøjer og i mindre omfang fremstille specialværktøjer.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre stabling af liggende træ til blokhusvægge i rundt tømmer, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser