Kursus

Træklatring og beskæring

Faget giver dig forudsætninger for at udføre beskæringsopgaver, der samtidig kræver færdigheder i klatring og kendskab til sikkerhed ved arbejde i træer.

Fakta

Navn:
Træklatring og beskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6590-

Træklatring og beskæring er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller gerne vil arbejde med beskæring af løv- og nåletræer.

Mål

Målet er, at du kan:

  • udføre forskellige klatreteknikker, beskæringsteknikker og simpel nedfiring i henhold til krav og sikkerhed
  • planlægge og udføre beskæring og topkapning af store løv- eller nåletræer ved hjælp af motorsav
  • vælge og vedligeholde relevant og sikkerhedsmæssigt forsvarligt udstyr til den aktuelle opgave
  • udføre visuel sikkerhedskontrol
  • bjærge nødstedt klatrer

Varighed

10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.