Kursus

Veteranisering af træer

Deltageren lærer at anvende forskellige metoder til at fremme levesteder for trælevede arter, herunder udskæring af hulheder, sårring af træer mm.

Fakta

Navn:
Veteranisering af træer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49766-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede indenfor skov- og naturpleje og naturforvaltning.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af viden om udvalgte trælevende arters biologiske behov for levested,anvende metoder til at fremme småbiotoper i træer for trælevende arter som mangler levesteder f.eks. udskæring af hulheder i træstammer, sårring af træer mm. Deltageren kan anvende værktøj sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved skæring/boring i træerne.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.