Kursus

Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje

Uddannelsen omhandler betjening og vedligeholdelse af forskellige typer af mindre maskiner med 4 takstmotorer eller små dieselmotorer som anvendes ved skovbrug, naturforvaltning eller træpleje, herunder simpel fejlfinding. Uddannelsen indhold omfatter tillige transport af maskinerne, forsvarlig af- og pålæsning samt korrekt fastsurring på køretøj.

Fakta

Navn:
Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
48137-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skov- og naturforvaltning.

Mål

Deltageren kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt betjening af maskiner med 4 takstmotorer eller små dieselmotorer som anvendes i skovbruget eller på naturarealer. Deltageren kan med anvendelse af instruktionsbog foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af maskinerne samt simpel fejlfinding. Deltageren kan i forbindelse med transport af maskinerne udføre forsvarlig af- og pålæsning samt korrekt fastsurring på køretøj.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.