Kursus

Drift af biodiversitetsskov

Deltageren lærer om driftstiltag, der har til formål at fremme biodiversitet i skov, definitionen og begrundelsen for biodiversitetsskov i Danmark og kan identificere de organismer, man ønsker at prioritere (f.eks. svampe, insekter, fugle og pattedyr, laver og mos).

Fakta

Navn:
Drift af biodiversitetsskov
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49767-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skovbrug, naturforvaltning, entreprenørbranchen eller tilsvarende, som skal udføre praktiske opgaver i en biodiversitetsskov.

Mål

Deltageren kan deltage i driftstiltag, der har til formål at fremme biodiversitet i skov. Deltageren kender til definitionen og begrundelsen for biodiversitetsskov i Danmark og kan identificere de organismer, man ønsker at prioritere (f.eks. svampe, insekter, fugle og pattedyr, laver og mos).Deltageren kan i det praktiske arbejde anvende viden om:Biodiversitetstiltags virkemåder f.eks. tilstopning af dræn, beskyttelse af særlige træer, sårring af træer, lysbrønde mm. Udvalgte organismers særlige levekrav.Udvalgte nøglearter og deres effekt f.eks. eremit, sortspætte, bæver mm.Lovgivning der i praksis beskytter arter i naturen.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.