Kursus

Nedfiring af effekter fra træer

I uddannelsen arbejder deltagerne med udvælgelse af relevant udstyr til nedfiringsarbejde, og med nedfiring af grene og stammedele fra træer under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige forhold derved samt ved anvendelse af det mest almindelige udstyr og nedfiringsmetoder.

Fakta

Navn:
Nedfiring af effekter fra træer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
45735-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for skovbrugs- og naturplejeområdet.

Mål

Deltageren kan selvstændigt vælge det relevante og nødvendige udstyr til nedfiringsarbejde. Deltageren kan foretage de nødvendige beregninger på dimensionering af tovværk og fittings og sikre forankringspunkter samt dimensionere udstyret herefter. Deltageren kan selvstændigt foretage nedfiring af grene og stammedele fra træer på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde ved hjælp af det mest almindelige anvendte udstyr og ved anvendelse af gængse metoder.

Varighed

5,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser