Job

Struktør og brolægger (job)

Som struktør bygger du huse og broer og anlægger veje, havne og hele boligkvarterer. Du er med til at opføre de bygninger og anlæg, som vi alle sammen bruger.

Fakta

Arbejdssteder:
Entreprenørvirksomheder, byggefirmaer, kloakmestre, Kommuner
Stillingsbetegnelser:
Struktør, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, jord- og betonarbejder

Anlægsstruktøren laver jordarbejdet og lægger bl.a. kloak, kabler og fundament, mens bygningsstruktøren opfører bygningen - som regel i armeret beton.

Brolæggeren lægger granit- eller natursten, så pladser og gågader får holdbar og smuk belægning.

Struktører og brolæggere er ansat i entreprenør-, bygge- og anlægsvirksomheder eller hos Kommunen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som struktør laver du alt det grundlæggende til en bygning eller et anlæg. Du har en særlig viden om byggematerialer, især beton.

Anlægsstruktør

Som anlægsstruktør er du ofte den første fagperson på en bygge- eller anlægsplads. Du laver jordarbejdet og støber fundamentet til bygningen. Du lægger også kloak og forsyningsledninger.

Du er også med, når der skal bygges veje og jernbaner, laves fortov og cykelstier samt private indkørsler og terrasser mm. Du laver jordarbejdet og belægningen i beton og lægger fliser.

Bygningsstruktør

Som bygningsstruktør bygger du råhuse, dvs. at du opfører bygningsværker i beton. Det kan være boliger og indkøbscentre, men også havne, broer og metro mm.

Dit byggemateriale er beton, som du har en særlig viden om. Men du arbejder også med bl.a. jern og træ.

Brolægger

Som brolægger er du specialist i at lægge brosten af granit eller andre natursten. Du lægger dem i lige rækker eller i mønstre på bl.a. gader, fortove, pladser, terrasser, havegange og stier.

Arbejdsopgaver

Her kan du se nogle af de typiske arbejdsopgaver som anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger:

Anlægsstruktør:

 • Jordarbejde: bl.a. grave og planerer med gravemaskiner, dozere, rendegravere mv. (fx vejanlæg, byggeri)
 • Kloakarbejde: etablere kloak, dvs. grave ud, sørge for korrekt fald, lægge rør
 • Betonarbjede: bl.a. støbe fundament til en bygning eller et anlæg
 • Belægningsarbejde: bl.a. lægge betonfliser, fortov mv.
 • Renovere og holde ved lige, fx kloak (rørsystemer) eller fortov (belægning)

Bygningsstruktør:

 • Betonarbejde: bl.a. støbe byggeelementer i beton, herunder bygge støbeforme af træ og armere betonen (dvs. forstærke den med jern) mv.
 • Bygge med færdige betonelementer
 • Renovere bygninger

Brolægger:

 • Lægge brosten mv., herunder nivellere grunden, dvs. sørge for at grunden er helt plan
 • Renovere belægning, fx brolægning, fliser, kantsten

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for anlægsstruktører, bygningsstruktører og brolæggere er:

 • Entreprenørvirksomheder
 • Bygge- og anlægsvirksomheder
 • Kloakmestre
 • Betonfabrikker
 • Brolæggermestre
 • Anlægsgartnere (bl.a. brolægger)
 • Kommunale forvaltninger (fx Vej og Park, Teknik og Miljø ol.)

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Brolægger32.022 kr.--
Medhjælp med brolæggerarbejde28.147 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger er specialer på en erhvervsuddannelse, som varer 4-5 år.

Læs om uddannelsen anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Mere uddannelse

Som anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

 • Supplerer du med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du læse til bygningsingeniør
 • Anlægsstruktører har ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger tage AMU-kurser inden for dit område. Se en oversigt over AMU-kurser inden for området Bygge/anlæg og industri. 

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.