Foto af Stenhugger
Job

Stenhugger (job)

En stenhugger fremstiller bl.a. gravsten, monumenter og bygningsudsmykninger af natursten.

Fakta

Arbejdssteder:
Stenhuggerværksteder, I stenindustrien på Bornholm, Færøerne og Grønland
Stillingsbetegnelser:
Granithugger, Sandstenshugger, Stenindustriarbejder

Du restaurerer også bygningsudsmykninger og fx sandstensfigurer, der er påvirket af forurening.

Som stenhugger kan du bruge både traditionelt håndværktøj som hammer og mejsel samt elektriske og trykluftdrevne maskiner.

Stenhuggere er typisk ansat på stenhuggerværksteder, byggepladser eller kirkegårde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Granithuggere arbejder med hårde stenarter. De laver først og fremmest gravsten. Til dette arbejde hører også tegning og udhugning af inskriptioner og dekorationer.

Sandstenshuggere arbejder med blødere sten. De medvirker typisk ved restaurering og vedligeholdelse af udsmykkede facader på ældre bygninger.

Nogle stenhuggere forarbejder sten til mere praktiske formål som dæksten ved havnekajer og sten til beskyttelse af kyster og havneanlæg.

Stenhuggere kan også arbejde tæt sammen med billedhuggere. På grundlag af billedhuggerens gipsmodel og arbejdstegninger udfører stenhuggeren en stor del af det praktiske arbejde med tilhugning af skulpturer og relieffer.

I Danmark finder næsten alle stensprængninger sted på Bornholm, Færøerne og Grønland. Der arbejder flere grupper af specialarbejdere inden for stenindustrien: borerne sprænger stenene ud af grundfjeldet; kløverne flækker de store sten i bestemte størrelser, alt efter hvad de skal bruges til; og bro- og kantstenshuggerne bearbejder blokkene med mekanisk drevet værktøj til bro- og kantsten. Andre stenindustriarbejdere bearbejder sten til færdigt arbejde, fx facadebeklædning, stenfliser eller bordplader. Man skal have certifikat for at arbejde med sprængning.

Under arbejdet med de forskellige stenarter bliver der dannet stenstøv, og det er tunge materialer, du arbejder med. Derfor skal du sørge for, at sikkerhedsreglerne overholdes.

Arbejdsplads

Stenhuggere arbejder for det meste industrielt med deres fag, se branchen Betonindustri og teglværker.

Håndværksmæssigt arbejde på stenhuggerværksteder er ikke så almindeligt. Som stenhugger arbejder du en del i det fri, fx ved arbejde med restaurering af facader og trapper samt opmåling, opstilling og rensning af gravstene.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Stenhuggerarbejde29.689 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Uddannelsesvej

Uddannelsen til stenhugger er en erhvervsuddannelse, som tager op til 3 år og 6 måneder at gennemføre.

Læs om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker

Mere uddannelse

Som uddannet stenhugger eller stentekniker har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som stenhugger og stentekniker har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som stenhugger tage AMU-kurser inden for området bygge/anlæg og industri. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Her kan du lære mere om jobbet som stenhugger:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.