Stenhugger
Job

Stenhugger (job)

En stenhugger fremstiller bl.a. gravsten, monumenter og bygningsudsmykninger af natursten.

Fakta

Arbejdssteder:
Stenhuggerværksteder, I stenindustrien på Bornholm, Færøerne og Grønland
Stillingsbetegnelser:
Granithugger, Sandstenshugger, Stenindustriarbejder

Du restaurerer også bygningsdele, der er lavet af sten.

Som stenhugger kan du bruge både traditionelt håndværktøj som hammer og mejsel samt elektriske og trykluftdrevne maskiner.

Stenhuggere er typisk ansat på stenhuggerværksteder, byggepladser eller kirkegårde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som stenhugger kan du arbejde med forskellige stenarter som granit eller sandsten.

Stenhuggere fremstiller ofte gravsten eller andre monumenter til en gravplads. Gravsten laves af rå stenblokke, som du kløver og hugger, så det får en form.

Du behandler overfladen på stenen ved fx at slibe eller pudse den. Som stenhugger bruger du forskellige typer af mejsler til at udføre dekorationer på stenen som fx at lave en flot kant.

Tegning og samarbejde med kunstnere

En del af arbejdet går ud på at tegne og planlægge dit arbejde. Det kan du gøre på computer, men du tegner også op selve stenen.

Som stenhugger kan du arbejde sammen med billedhuggere eller andre kunstnere, når du laver gravstene eller monumenter. Billedhuggeren vil ofte designe et bestemt monument, og du udfører som stenhugger arbejdet.

Du kan også lave andre produkter af sten som fx udsmykning til bygninger eller byrum.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en stenhugger er:

  • Kløve natursten
  • Lave arbejdstegninger
  • Hugge sten til
  • Slibe og pudse stenens overflade
  • Lave inskriptioner på gravstene
  • Bruge mejsel og andet håndværktøj til kant og dekorationer
  • Samarbejde med billedhuggere om modeller

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en stenhugger er:

  • Stenhuggerier
  • Værksteder
  • På gravpladser, hvor monumenter skal sættes op

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Stenhuggerarbejde29.689 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til stenhugger er en erhvervsuddannelse, som tager op til 3 år og 6 måneder at gennemføre.

Du kan også blive stentekniker, som tager op til 2 år og 6 måneder.

Læs om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker

Mere uddannelse

Som uddannet stenhugger eller stentekniker har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som stenhugger og stentekniker har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som stenhugger tage AMU-kurser inden for området bygge/anlæg og industri. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Her kan du lære mere om jobbet som stenhugger:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.