amu i etablering og pleje af grønne områder
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Kurserne giver dig kompetencer til at arbejde med nyanlæg og vedligehold af grønne områder som fx parker, haver, idrætsanlæg og arealer ved boligkomplekser.

Fakta

Navn:
Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666

Du lærer fx at klargøre arealer, der skal beplantes eller belægges med fliser og sten. Du kan også specialisere dig i emner som havedesign, chaussesten og beskæring. På nogle kurser lærer du at betjene gartnerredskaber, eller du får viden om metoder og arbejdsmiljø ved ukrudtsbekæmpelse.

Kurserne henvender sig til faglærte gartnere og greenkeepere, men også til ufaglærte.

Se alle AMU-kurser inden for området Etablering og pleje af grønne områder og anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Etablering og pleje af befæstede anlægsgartneranlæg
  • Etablering og pleje af græsarealer
  • Etablering og pleje af grønne tilplantede arealer
  • Maskinteknik i anlægsgartneri
  • Plantebeskyttelse i anlægsgartneri

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Plantekundskab og plantepleje
Ekstensivt plejede arealer
Sikkerhed og vedligholdelse af stadions mv.
Design og arkitektur på golfbaner
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg
Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Normer for anlægsgartnerarbejde
Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm.
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Plantehåndtering
Planter i plantekummer
Golfbanemarkering, afsætning og baneetik
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Anlæg i betonsten, buede linier
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Træpleje og sundhedsforhold
Græspleje og analyser
Anlæg i beton-, natursten og træ
Anlæg i natursten, træ og vand
Anlægsgartnerprojekt
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Træer og buske om sommeren
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Golfbaner, anlæg af teested, bunker og green
Praktik for F/I
Opbygning af boldbaner
Design af grønne anlæg
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner
Grundlæggende faglig regning
Stentilhugning for anlægsgartnere
Træpleje og vækstudvikling
Træpleje og livsbetingelser
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Golfbaner, projekt. af teested, bunker og green
Planteliv, økologi og miljølære
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Kreative overflader i grønne anlæg
Kreative træoverflader i grønne anlæg
Kreative støbeteknik i grønne anlæg
Introduktion, vedligeholdelse af grønne byarealer
Kirkegårde, natur på kirkegården
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Havedesign ved brug af IT-programmer
Idrætsanlæg, vinterpleje af græs
Beregning af strakstilbud
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver
Projektering af mindre haveanlæg
Den personlige uddannelses- og jobplan
Trækundskab i bymiljøer
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Basiskursus for anlægsgartnere
Kirkegårdens planter
Vedligeholdelse af "grønne" maskiner
Ajourføring, vandbassiner i haveanlæg
Grundlæggende anlægsteknik
Grandækning grundlæggende
Grandækning udvidet
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
IPM - greenkeeper
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Beskæring 2
Sprøjteteknik og pesticider - greenkeeper
Skadevoldere - greenkeeper
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Beskæring af træer og blandede beplantninger
Græs, pleje - ajourføring
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Etab. af intensive taghaver
Etabl. af nedsivningsanlæg/faskiner i grønne anlæg
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Samarbejde i teams
Beskæring 1
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Maskinteknologi - ajourføring inden for grøn pleje
Plejeteknik - ajourføring
Beskæringsprincipper prydtræer/buske - ajourføring
Beskæring i bynære områder, vejrtræer -ajourføring
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Etablering og pleje af specielbeplantninger
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Komplicerede anlæg for anlægsgartnere
Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner
Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Etablering af regnbede

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information