Husdyrvidenskabsstuderende kigger til køerne
Kandidatuddannelse

Animal Science

Du får specialiseret viden om produktionsdyr, familiedyr, heste, aquakultur eller forsøgsdyr.

Fakta

Navn:
Animal Science
Andre betegnelser:
Husdyrvidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan vi kan holde og bruge dyr på en bæredygtig måde. Du lærer, hvilke metoder man kan bruge til at optimere fodring, avl og dyrenes fysiske miljø for at fremme deres præstation og genetiske egenskaber, og hvordan det gøres under hensyntagen til dyrenes velfærd og det omgivende miljø.

Som færdiguddannet kan du være med til at udvikle nye løsninger, give kvalificeret rådgivning eller skabe ny viden gennem forskning inden for fodring, avl og ledelsesmetoder i større virksomheder inden for dyrehold. Du kan også arbejde med salg inden for industri og produktion.

Bemærk: Fra efteråret 2027 foregår kandidatuddannelsen i Animal Science på Aarhus Universitet. Sidste optag på Københavns Universitet er i efteråret 2026.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i husdyrvidenskab handler om professionelt hold af sunde dyr og metoder til at optimere drift af virksomheder, der har med dyr at gøre. Der er fokus på både driftsøkonomi, fodring, avl, dyrevelfærd, miljø og eksisterende lovgivning omkring professionelt hold af dyr.

Kurser

Du følger nogle obligatoriske kurser, som giver dig en forståelse for fagets særlige problemstillinger, herunder bæredygtigt hold af dyr, kvantitative metoder til optimering af dyrs fodring og af avlsarbejdet samt driftsøkonomiske og dyrevelfærds- og sundhedsmæssige aspekter af virksomheder, der har med hold af dyr at gøre.

Derudover omfatter uddannelsen valgfrie kurser, der giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesseområder. 

Områder

Du kan bl.a. vælge kurser inden for følgende områder:

  • Produktionsøkonomi
  • Dyrevelfærd
  • Kvantitativ modellering af biologiske systemer
  • Klimaforandringers konsekvens for husdyrhold og omvendt
  • Kvantitativ genetik og avl
  • Eksperimentelle metoder der anvendes i forskning med dyr

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Animal Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 7 måneder.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Animal Science foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Dyrevidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige områder. Du kan fx arbejde med rådgivning i landbrugets organisationer, i rådgivende ingeniørfirmaer, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer. Du vil også kunne arbejde med udvikling af fx nye fodermidler, avlsmetoder eller staldsystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.