Foto af Agronom
Job

Agronom

Som agronom er du specialist i planter til fødevarer på et højt videnskabeligt niveau.

Fakta

Arbejdssteder:
Skoler, Private firmaer, Kommuner og staten
Stillingsbetegnelser:
Agronom, Underviser, Forsker, Konsulent, økolog

Mange agronomer forsker i dyrkningsmetoder, udviklingen af nye afgrøder eller ny anvendelser af planter samt planteproduktionens miljøeffekter. Forskningen foregår dels på universiteter og dels i private virksomheder. En del agronomer rådgiver landmænd og gartnere eller underviser på landbrugsskoler.

Andre vælger at arbejde med den administrative side af landbrug, natur og miljø i kommunal forvaltning eller i ministerier og styrelser. Der findes desuden gode muligheder for at rejse ud som agronom og arbejde på fx DANIDAs eller EUs ulandsprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af agronom
Specialist i majs - Agronom, som rådgiver om dyrkning af majs.

Agronomer forsker og underviser på universiteter i områder inden for alle aspekter af plantevidenskab, fødevareproduktion og miljø.

Nogle agronomer er ansat som lærere på landbrugsskoler i uddannelsen af landmænd og jordbrugsteknologer.

I kommunerne arbejder agronomerne med natur og biodiversitet i det dyrkede landskab og med miljøkontrol i landbruget og inden for gartneriet.

I Miljø- og fødevareministeriet er agronomer med til at lave love for landbruget. De arbejder også med administration af EU-lovgivning og behandling af sager.

Hvis du som agronom gerne vil arbejde med rådgivning, kan du blive konsulent i landbruget eller inden for gartneri, frugtavl og prydplanter.

En landbrugskonsulent rådgiver landmændene og giver sin viden og erfaring videre, ofte inden for et speciale, fx frøavl, grøntsager, eller inden for økologisk jordbrug.

Agronomer kan også arbejde i ulandene. I Danmark er det DANIDA, der udsender agronomer, men de kan også blive udsendt af internationale organisationer under fx EU og OECD.

Arbejdsplads

De fleste agronomer arbejder på universiteter, hvor de forsker og underviser. En del er ansat i private firmaer, offentlige institutioner eller i organisationer. Se mere om Videregående uddannelsesinstitutioner og Forskning og udvikling.

Landbrugskonsulenter arbejder på rådgivningscentre under, fx Videncentret for Landbrug, som er en privat organisation. Se mere i Anden videnservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Agronom, agronomkonsulent, agronomtekniker34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsudsigter

Jobbet som agronom giver mulighed for at arbejde mange forskellige steder, og gør det muligt at skifte karriere undervejs. 10 år efter endt uddannelse arbejder agronomer typisk med:

  • Fire ud af ti underviser eller forsker på universiteter, fx Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet. Andre underviser på landbrugsskoler, tekniske skoler.
  • En fjerdedel arbejder som konsulenter inden for landbruget.
  • En anden fjerdedel er ansat i private firmaer.
  • En lille gruppe arbejder ved kommunerne eller i udlandet.

Mere uddannelse

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har kurser for agronomer. Der findes også masteruddannelser samme sted og på andre universiteter.

Få mere at vide

Jordbrugsakademikerne (JA)
www.ja.dk

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR)
www.dlbr.dk

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Landbrug & Fødevarer
www.lf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.