Foto af Havebrugskonsulent
Job

Havebrugskonsulent

Havebrugskonsulenter er højt uddannede fagfolk, der arbejder med rådgivning inden for havebrug, gartneri og frugtavl.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlig miljø- og naturforvaltning, Gartnerskoler, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Stillingsbetegnelser:
Havebrugskonsulent, Hortonom

En havebrugskonsulent arbejder med at skabe optimale vækstforhold for planter. Konsulenten beskæftiger sig på et videnskabeligt grundlag fx med bekæmpelse af skadedyr eller forædling af frugtsorter.

Man abejder både teoretisk, analytisk og praktisk, og skal samtidig kunne formidle sin viden. Alt efter interesse, kan havebrugskonsulenten vælge en karrierevej som konsulent eller fx forsker og underviser ved højere læreranstalter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af hortonom
Forsker - hortonomen i gang med arbejdet i forskningslaboratoriet.

Som havebrugskonsulent arbejder du med at skabe optimale vækstforhold for planter. Du beskæftiger dig på et videnskabeligt grundlag med rådgivning og udvikling af metoder til bekæmpelse af skadedyr eller forædling af frugtsorter.

Du arbejder både teoretisk, analytisk og praktisk, og skal være god til at formidle din viden. Alt efter interesse, kan du vælge en karrierevej som konsulent eller forsker og underviser.

Havebrugskonsulenter kaldes også for hortonomer efter deres akademiske titel cand.hort. (candidata/candidatus hortonomiæ).

Arbejdet foregår bl.a. ved statens forsknings- og forsøgsvirksomheder, hvor mange hortonomkandidater er ansat. Når resultaterne af forsøgene er klar, skal man bringe dem videre både inden for forskningsverdenen og inden for jordbrugserhvervene, fx planteskolerne.

Mange arbejder med oplysning og rådgivning, fx som gartnerikonsulenter, eller som lærere på gartnerskoler og højere uddannelsesinstitutioner eller inden for det private erhvervsliv, fx planteforædlings- og frøfirmaer.

Hortonomkandidater er også beskæftiget i mere administrative job med løsning af økonomiske og organisatoriske opgaver i jordbrugserhvervene, fx inden for driftsøkonomi.

Et stigende antal arbejder med offentlig miljø- og naturforvaltning.

I industrien er hortonomens arbejdsområder fx produktudvikling, kvalitetskontrol, markedsanalyse og afsætning.

Arbejdsplads

Havebrugskonsulenter arbejder i private virksomheder, der fremstiller produkter inden for havebrug osv. med naturvidenskabelig forskning, med undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og ved andre af statens forsknings- og forsøgsvirksomheder, se Videregående uddannelsesinstitutioner samt Erhvervsskoler. De kan også arbejde som Landbrugskonsulenter.

Andre arbejder som konsulenter i Organisationer og foreninger eller med Engroshandel med korn og foderstoffer.

De kan desuden arbejde i den offentlige miljø- og naturforvaltning, se mere om Offentlig administration.

Hortonomer har desuden mulighed for at arbejde i udlandet, fx i Internationale organisationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Stadsgartner---
Parkchef28.886 kr.--
Havebrugskonsulent, Hortonom34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Hortonomer har mulighed for at arbejde mange forskellige steder. Både med rådgivning og konsulentydelser til det offentlige og til private og med forskning.

Mere uddannelse

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) tilbyder en række relevante efteruddannelseskurser for hortonomer.

Der er også mulighed for at tage efteruddannelse på fx Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Få mere at vide

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR)
www.dlbr.dk

Jordbrugsakademikerne - JA
www.ja.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.