civilingeniør i vindenergi
Kandidatuddannelse

Vindenergi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om at udnytte vindens energi som kilde til produktion af elektricitet, så fx CO2-udledningen kan reduceres.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i vindenergi
Andre betegnelser:
Wind Energy
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at designe og udvikle vindmøller og andre vindenergisystemer. Du tilegner dig den nyeste og mest specialiserede viden om elektroteknologi, mekanik, aerodynamik og aeroelasticitet.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde med at udvikle vindmøller og forske i vindenergi i vindenergiindustrien, både på nationalt og internationalt plan.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig en generel forståelse for vindenergi, og du får en indgående viden om de teknologier, der bruges til produktionen af vindenergi. Der er på uddannelsen tæt kontakt med forskere, udviklere og producenter af vindmøller.

Du får indgående viden om vindkraft og aeroteknologi og lærer at analysere, designe, udvikle og styre vindenergisystemer.

Områder

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Elteknologi - økonomi, politik og teknik
 • Elforsyning
 • Højspændingsteknik
 • Planlægning og udvikling af vindmølleparker
 • Vindmøller og måleteknik
 • Kompositmaterialer og fibre
 • Højeffektelektronik

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig i elektronik eller mekanik inden for en af fem studielinjer:

 • Mekanik og aerodynamik
 • Test og målinger
 • Materialer
 • Elektrisk vindmølleteknologi
 • Elektriske vindmøllesystemer

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Wind Energy (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder vindenergi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in European Wind Energy og Master of Science in Offshore Wind Energy i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Produktion og Konstruktion
 • Elektroteknologi
 • Bæredygtigt energidesign
 • Fysik og Nanoteknologi
 • Byggeteknologi
 • General Engineering (future energy)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for arbejdet med energi. Du kan komme til at arbejde hos vindmølleproducenter, elektricitetsværker og rådgivningsfirmaer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information