civilingeniør i lyd og akustisk teknologi
Kandidatuddannelse

Lyd og akustisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling inden for alle grene af akustik og lydteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lyd og akustisk teknologi
Andre betegnelser:
Engineering Acoustics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Med en kandidatuddannelse inden for akustisk teknologi lærer du om alt fra den menneskelige hørelse og reaktion på lyd til akustiske måle- og beregningsmetoder, audio teknologi, elektroakustiske systemer, rum- og bygningsakustik, miljøakustik samt data science og signalbehandling.

Som uddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at søge job i virksomheder i Danmark eller i udlandet eller at arbejde med forskning inden for akustiske emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du indsigt i de begrebsmæssige rammer og forudsætninger for at arbejde med avancerede emner inden for høreforskning og teknisk audiologi, lydoptagelse og lydgengivelse samt akustisk design af rum og koncertsale.

Beskrivelse og overførsel af lyd

Du lærer om matematiske værktøjer til beskrivelse af lyd og får erfaring med måling af elektroakustiske funktioner til overførsel af lyd. Du lærer også om menneskets lydoplevelse i forhold til musik, tale og støj.

Du vil desuden få indsigt i udendørs lydudbredelse og støjbekæmpelse, i lydkvalitet og støjreduktion i boliger samt i vibrations- og støjdæmpning af transportmidler og maskiner.

Områder

Du har mulighed for at få undervisning inden for bl.a.:

 • Den menneskelige hørelse og dens signalbehandling
 • Elektroakustiske systemer
 • Rum- og bygningsakustik
 • Miljøakustik
 • Støj- og vibrationsbekæmpelse

Du beskæftiger dig med lyd og akustik i relation til såvel, højtalere, mikrofoner og hovedtelefoner som til høreapparater m.m.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering Acoustics (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder lyd og akustisk teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Engineering Acoustics i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Elektroteknologi
 • Geofysik og rumteknologi
 • General Engineering
 • Produktion og konstruktion
 • Byggeteknologi
 • Matematik og teknologi
 • Softwareteknologi
 • Medicin og teknologi
 • Fysik og nanoteknologi

Følgende diplomingeniøruddannelse fra DTU kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Elektroteknologi

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i akustisk teknologi er du kvalificeret til at arbejde inden for den lydtekniske branche i såvel Danmark som i udlandet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder vil være i virksomheder, der udvikler og producerer høreapparater, høretelefoner, højtalere, mikrofoner samt i akustiske konsulentfirmaer inden for fx medicinsk teknologi, kommunikation, virtual audio og gaming.

Du vil også have jobmuligheder ved universiteter, forskningscentre og myndigheder, hvor du kan indgå i såvel konsulent- som forskningsmæssige opgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information