civilingeniør i lyd og akustisk teknologi
Kandidatuddannelse

Lyd og akustisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse inden for lyd og akustisk handler om udvikling inden for alle grene af akustikken.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lyd og akustisk teknologi
Andre betegnelser:
Engineering Acoustics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om alt fra den menneskelige hørelse og reaktion på lyd til akustiske målemetoder og elektroakustiske systemer, rum og bygningsakustik samt miljøakustik.

Som uddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at søge job i virksomheder i Danmark eller i udlandet eller at arbejde med forskning inden for akustiske emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du indsigt i de begrebsmæssige rammer og forudsætninger for at arbejde med avancerede emner inden for høreforskning og teknisk audiologi, lydoptagelse og lydgengivelse samt akustisk design af rum og koncertsale.

Du lærer om matematiske værktøjer til beskrivelse af lyd og får erfaring med måling af elektroakustiske funktioner til overførsel af lyd. Du lærer også om menneskets lydoplevelse i forhold til musik, tale og støj.

Der vil desuden blive givet indsigt i udendørs lydudbredelse og støjbekæmpelse, i lydkvalitet og støjreduktion i boliger samt i vibrations- og støjdæmpning af transportmidler og maskiner.

Du har mulighed for at få undervisning inden for bl.a.:

  • Den menneskelige hørelse og dens signalbehandling
  • Elektroakustiske systemer
  • Rum- og bygningsakustik
  • Miljøakustik
  • Støj- og vibrationsbekæmpelse

Du beskæftiger dig med lyd og akustik i relation til såvel, højtalere, mikrofoner og hovedtelefoner som til høreapparater m.m.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Engineering Acoustics.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder lyd og akustisk teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Master of Science in Engineering Acoustics i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi
  • Geofysik og rumteknologi

Følgende diplomingeniøruddannelse fra DTU kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi

Med en diplomingeniøruddannelse skal du desuden have engelsk på minimum B-niveau.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for ansættelse over hele verden i akustiske konsulentfirmaer, elektroakustiske virksomheder, audio- og audiologivirksomheder samt ved universiteter, forskningscentre og myndigheder.

Det er muligt at indgå i såvel konsulent- som forskningsmæssige opgaver og sammenhænge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information