civilingeniør i lyd og akustisk teknologi
Kandidatuddannelse

Lyd og akustisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling inden for alle grene af akustik og lydteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lyd og akustisk teknologi
Andre betegnelser:
Engineering Acoustics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Med en kandidatuddannelse inden for akustisk teknologi lærer du om alt fra den menneskelige hørelse og reaktion på lyd til akustiske måle- og beregningsmetoder, audio teknologi, elektroakustiske systemer, rum- og bygningsakustik, miljøakustik samt data science og signalbehandling.

Som uddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at søge job i virksomheder i Danmark eller i udlandet eller at arbejde med forskning inden for akustiske emner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i de begrebsmæssige rammer og forudsætninger for at arbejde med avancerede emner inden for høreforskning og teknisk audiologi, lydoptagelse og lydgengivelse samt akustisk design af rum og koncertsale.

Beskrivelse, overførsel og oplevelse af lyd

Du lærer om matematiske værktøjer til beskrivelse af lyd og får erfaring med måling af elektroakustiske funktioner til overførsel af lyd. Du lærer også om menneskets lydoplevelse i forhold til musik, tale og støj.

Du vil desuden få indsigt i udendørs lydudbredelse og støjbekæmpelse, i lydkvalitet og støjreduktion i boliger samt i vibrations- og støjdæmpning af transportmidler og maskiner.

Områder

Du har mulighed for at få undervisning inden for bl.a.:

  • Den menneskelige hørelse og dens signalbehandling
  • Elektroakustiske systemer
  • Rum- og bygningsakustik
  • Miljøakustik
  • Støj- og vibrationsbekæmpelse

Du beskæftiger dig med lyd og akustik i relation til såvel, højtalere, mikrofoner og hovedtelefoner som til høreapparater m.m.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Engineering Acoustics).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Læs om

DTU udbyder desuden Master of Science in Engineering Acoustics i samarbejde med udenlandske universiteter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i akustisk teknologi er du kvalificeret til at arbejde inden for den lydtekniske branche i såvel Danmark som i udlandet.

Virksomheder og konsulentfirmaer

Dine jobmuligheder vil være i virksomheder, der udvikler og producerer høreapparater, høretelefoner, højtalere, mikrofoner samt i akustiske konsulentfirmaer inden for fx medicinsk teknologi, kommunikation, virtual audio og gaming.

Universiteter, forskningscentre  og myndigheder

Du vil også have jobmuligheder ved universiteter, forskningscentre og myndigheder, hvor du kan indgå i såvel konsulent- som forskningsmæssige opgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information