Kandidatuddannelse

Digital Transformation

Kandidatuddannelsen Digital Transformation erstatter RUC's tidligere uddannelse i informatik.

Fakta

Navn:
Digital Transformation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om digitalisering og digital omstilling i organisationer og virksomheder. Du arbejder med it-politikker, strategier og forretningsmodeller og med valg og anvendelse af teknologi.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde som projektleder, digital forretningsanalytiker eller som digitaliserings- og forandringskonsulent.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du i krydsfeltet mellem det tekniske og det samfundsmæssige område.

Du lærer om:

  • Digitale og bæredygtige it-politikker
  • It-strategier og forretningsmodeller
  • Teknologivalg og teknologianvendelse

Du kan også specialisere dig inden for brugerdrevet design og udvikling af digitale og fysiske prototyper.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Undervisningssproget er dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Digital Transformation

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som kandidat fra uddannelsen får du kompetencer til at arbejde som:

  • Projektleder
  • Digital forretningsanalytiker og –designer
  • Digitaliserings- og forandringskonsulent

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.