Kandidatuddannelse

Digital Transformation

På kandidatuddannelsen lærer du at analysere, designe og implementere bæredygtige digitale transformationer.

Fakta

Navn:
Digital Transformation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig et tværfagligt perspektiv på arbejdet med at skabe bæredygtige digitale transformationer, hvor både det organisatoriske, det tekniske og designmetoder bliver inddraget.

Du lærer om digitale og bæredygtige forretningsmodeller, teknologidesign, teknologivalg og anvendelse af teknologi.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde som projektleder, digital forretningsanalytiker eller som digitaliserings- og forandringskonsulent.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at skabe sammenhæng mellem digitale anvendelsesmuligheder og konkrete behov, designe og udvikle digitale løsninger, og sammentænke forretning, it og bæredygtighed.

Du opnår kompetencer i at integrere praksisrettede og forskningsbaserede design- og udviklingsmetoder med anvendelse af både klassiske og agile metoder, fx rapid prototyping, design sprint og brugerdrevet design. 

Specialiseringer

Uddannelsen tilbyder to specialiseringsspor:

  • Digital ledelse 
  • Digital design 

Gennem valgfag og semesterprojekter kan du inddrage elementer fra begge specialiseringer og derved udvikle din egen profil.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som kandidat fra uddannelsen får du kompetencer til at arbejde som:

  • Projektleder
  • Digital forretningsanalytiker og –designer
  • Digitaliserings- og forandringskonsulent

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.