kandidatuddannelse i E-business
Kandidatuddannelse

Business Administration and Digital Business

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle og arbejde med digitale løsninger. Uddannelsen kobler forretningsforståelse med it.

Fakta

Navn:
Business Administration and Digital Business
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe brugerrettet kommunikation, der understøtter en virksomheds eller organisations strategiske mål, og du arbejder med såvel traditionelle websider som apps, sociale medier og interne forretningssystemer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i private virksomheder og organisationer samt i offentlige institutioner, der beskæftiger sig med e-business eller brugerrettede kampagner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er praktisk orienteret, og på det første semester vil du få en introduktion til programmering og distribuerede systemer, lære om strategiske og taktiske værktøjer til e-business og få kendskab til it og internetjura.

Uddannelsen består af fire obligatoriske fag samt valgfag og valgfrie projekter, hvor en vis del af disse skal være inden for nedenstående områder.

Fagområder

  • Business og forretning, hvor du beskæftiger du dig med forretningsforståelse, særligt inden for strategi, innovation, markedsføring, projektledelse og entreprenørskab i relation til forskellige forretningsmodeller
  • Teknik, hvor du får kendskab til udviklingsmetodikker, programmering, it-standarder, -sikkerhed, -infrastruktur og -netværkssystemer
  • Policy og jura, hvor du lærer om nationale og internationale handelsforhold, lovgivning, digital forvaltning og almindelig praksis i forbindelse med brug af it i en forretningsmæssig sammenhæng

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. (digital business).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på cbs.dk.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Du har mulighed for at tage på studieophold eller praktikophold i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typist varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, hvor den teknologiske forståelse er det afgørende, eller i virksomheder hvor forståelsen for brugeradfærd, forretningsmodeller og forretningsudvikling er i centrum.

Du kan også komme til at arbejde med specialiseret viden om de rammer og krav, som e-business skal fungere inden for.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information