Business Administration and Data Science
Kandidatuddannelse

Business Administration and Data Science

Uddannelsen kombinerer analyse af data med forretningsstrategi.

Fakta

Navn:
Business Administration and Data Science
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og datavidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere forskellige former for data i virksomheder. Det er med til at give indsigt i og styrke grundlaget for at træffe forretningsbeslutninger.

Uddannelsen klæder dig på til at arbejde med data i virksomheder og åbner for job inden for fx analyse, rådgivning og strategi.

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at designe og udvikle forskellige former for analyse af data. Det kan være analyser, der kan forudsige salg eller kundeadfærd.

Du får også indsigt i, hvordan virksomheder kan tackle de udfordringer og muligheder, som data skaber. Fx hvordan data kan bidrage til udvikling af en forretning inden for innovation og strategi.

Fag

På studiet har du fag som fx:

  • Innovation og strategi i den digitale økonomi
  • Programmering og lineær algebra
  • Datahåndtering og –visualisering
  • Maskinlæring og dyb læring
  • Predictive analytics
  • Sprogbehandling og tekstanalyse
  • Dataøkonomi
  • Regulering, sikkerhed, privatliv og etik

På 3. semester kan du vælge fag inden for områder, der interesserer dig.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(datavidenskab). Uddannelsens engelske titel er Master (MSc) in Business Administration and Data Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

På 3. semester er der mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Business Administration and Data Science foregår i:

København: Copenhagen Business School (cbs.dk)

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig mulighed for at arbejde med dataanalyse og datadrevne beslutningsprocesser i virksomheder og organisationer.

Din funktion kan fx være at udvikle, implementere, teste og dokumentere forretningsdataanalyse-løsninger, der understøtter interne processer i en virksomhed eller opfylder et forretningsbehov. Fx i forhold til salg eller produktion.

Du kan arbejde som fx dataanalytiker eller it-konsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information