kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og it
Kandidatuddannelse

Business Administration and Information Systems

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på krydsfelterne mellem forretning og information og mellem forretning og informationsteknologi.

Fakta

Navn:
Business Administration and Information Systems
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og it
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at anvende et helhedssyn mellem forskellige funktioner og forskellige fagligheder i en organisation og får redskaber til at løse informations- og it-relaterede forandringer i en virksomhed.

Efter uddannelsen vil du kunne varetage stillinger som it-udvikler, projektleder eller konsulent i private virksomheder. Der er også jobmuligheder inden for planlægning og udvikling af it-systemer til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til vidensdeling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at løse en bred vifte af opgaver i krydsfeltet mellem business, it og ledelse.

Du lærer at arbejde med forretningsstrategi og it- og informationsstrategi, ligesom du lærer at anvende informationsteknologi som et ledelsesredskab.

Du får herunder færdigheder i at analysere, løse og lede informations- og it-relaterede forandringsprocesser på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Erhvervsøkonomi handler bl.a. om, hvordan virksomheder drives økonomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres økonomi, laver regnskab og analyserer sig frem til forretningsmæssige muligheder på nye markeder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(it).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Information Systems som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi - informationsteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder er især inden for det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med it-udvikling, som konsulent eller projektleder i en virksomhed.

Din funktion kan fx være at planlægge og udvikle brugen af et it-system til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til videndeling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information