kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og it
Kandidatuddannelse

Business Administration and Information Systems

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på krydsfelterne mellem forretning og information og mellem forretning og informationsteknologi.

Fakta

Navn:
Business Administration and Information Systems
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og it
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at anvende et helhedssyn mellem forskellige funktioner og forskellige fagligheder i en organisation og får redskaber til at løse informations- og it-relaterede forandringer i en virksomhed.

Efter uddannelsen vil du kunne varetage stillinger som it-udvikler, projektleder eller konsulent i private virksomheder. Der er også jobmuligheder inden for planlægning og udvikling af it-systemer til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til vidensdeling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at løse en bred vifte af opgaver i krydsfeltet mellem business, it og ledelse.

Du lærer at arbejde med forretningsstrategi og it- og informationsstrategi, ligesom du lærer at anvende informationsteknologi som et ledelsesredskab.

Du får herunder færdigheder i at analysere, løse og lede informations- og it-relaterede forandringsprocesser på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Erhvervsøkonomi handler bl.a. om, hvordan virksomheder drives økonomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres økonomi, laver regnskab og analyserer sig frem til forretningsmæssige muligheder på nye markeder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(it).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi - informationsteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder er især inden for det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med it-udvikling, som konsulent eller projektleder i en virksomhed.

Din funktion kan fx være at planlægge og udvikle brugen af et it-system til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til videndeling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information