civilingeniør i bioinformatik og systembiologi
Kandidatuddannelse

Bioinformatik og systembiologi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at bruge computerbaserede metoder til at analysere biologiske og medicinske data.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioinformatik og systembiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer viden om biologi med computerbaserede metoder og matematisk og statistisk modellering. Du lærer at sætte dig ind i biologiske problemstillinger og håndtere store datamængder på supercomputersystemer.

Du lærer også at anvende eksisterende metoder samt at anvende statistik og maskinlæring til at udvikle nye værktøjer.

Som færdiguddannet civilingeniør i bioinformatik og systembiologi har du jobmuligheder i en række forskellige virksomheder og forskningsmiljøer, der arbejder med biologiske og medicinske data eller med dataanalyse generelt, bl.a. i farma- og biotekindustrien samt på hospitaler og universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bioinformatik er et tværfagligt forskningsområder i krydsfeltet mellem biologi, fatalogi og matematik. På kandidatuddannelsen er der derfor fokus på både at forstå biologiske systemer og processer og at lære at bruge computerbaserede metoder og matematiske modeller til at analysere biologiske data som fx DNA-sekvenser fra mennesker , balterier og virus.

Forskellige biologiske områder

Du får mulighed for at arbejde med en række forskellige biologiske områder som fx kræft, immunologi, virus, bakterier og evolution, og du får viden om forskellige computermetoder til at analysere data, heriblandt maskinlæringsmetoder (neurale netværk) og statistisk modellering.

Mulighed for specialisering

Der er på uddannelsen udbredt valgfrihed og mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de områder, du interesserer dig. Du kan fx tilrettelægge uddannelsen inden for mikrobielle cellefabrikker, biomedicinsk mikrobiologi, proteinkemi eller mikrobiel kemi.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Bioinformatics and Systems Biology.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bioinformatik og systembiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi (bachelor)
  • Fysik og nanoteknologi (bachelor)
  • Kemi og teknologi (bachelor)
  • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (bachelor)
  • Matematik og teknologi (bachelor)
  • Medicin og teknologi (bachelor)
  • Vand, bioressourcer og miljømanagement (bachelor)
  • Teknisk biomedicin (bachelor)
  • Kemi- og bioteknik (diplomingeniør)

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. biotek-, lægemiddel- eller fødevareindustrien. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information