civilingeniør i bioinformatik og systembiologi
Kandidatuddannelse

Bioinformatik og systembiologi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at analysere og benytte informationer om store biologiske systemer ved at bruge computerbaserede metoder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioinformatik og systembiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer avancerede teorier inden for biologi med computerbaserede metoder og matematik. Du lærer at løse biovidenskabelige problemstillinger i erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge, fx til udvikling af nye lægemidler.

Som færdiguddannet civilingeniør i bioinformatik og systembiologi vil du typisk finde beskæftigelse inden for biotek-, fødevare- eller i medicinalindustrien. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge computerbaserede metoder og matematiske modeller til behandling af store mængder data om biologiske systemer.

Du lærer at lave matematiske modeller, der fx kan simulere forskellige processer i kroppen. Dermed kan du være med til at udvikle nye lægemidler, fødevareingredienser eller alternativt brændstof.

Der er mulighed for at tilrettelægge uddannelsen inden for et ønsket område, fx mikrobielle cellefabrikker, biomedicinsk mikrobiologi, proteinkemi eller mikrobiel kemi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Bioinformatics and Systems Biology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bioinformatik og systembiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi (bachelor)
  • Fysik og nanoteknologi (bachelor)
  • Kemi og teknologi (bachelor)
  • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (bachelor)
  • Matematik og teknologi (bachelor)
  • Medicin og teknologi (bachelor)
  • Vand, bioressourcer og miljømanagement (bachelor)
  • Teknisk biomedicin (bachelor)
  • Kemi- og bioteknik (diplomingeniør)

Men en diplomingeniøruddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. biotek-, lægemiddel- eller fødevareindustrien. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information