Studerende laver forsøg i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Teknisk videnskab (teknologi)

Bacheloruddannelsen i teknologi er en tværfaglig ingeniøruddannelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i teknisk videnskab (teknologi)
Andre betegnelser:
General Engineering
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i generelle ingeniørkompetencer og i matematik, fysik og kemi, samtidig med at du kan specialisere dig inden for et af fire forskellige områder.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil også have mulighed for at søge et generalistjob inden for ingeniørområdet.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du både generelle ingeniørkompetencer og en specialistviden inden for et område, som du senere kan bygge videre på.

Du lærer om samspillet mellem det naturvidenskabelige og det ingeniørfaglige område. Et væsentligt fundament er undervisning i matematik, fysik og kemi.

Specialiseringer

På fjerde semester skal du vælge en af følgende fire specialiseringer:

 • Living Systems
 • Cyber Systems
 • Advanced Materials
 • Future Energy

Under hele uddannelsen arbejder du med design-build-projekter og lærer på den måde at bruge din teoretiske viden i processen med at udvikle et produkt eller et system. Det kan fx være en kemisk proces, en software eller et materialedesign.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc Eng) in Engineering (General Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. 

Sprog 

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.  

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Du har på femte semester mulighed for at vælge enten et praktikophold i en virksomhed eller et studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A (gælder ikke den engelsksprogede uddannelse)
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

På den engelsksprogede uddannelse (General Engineering) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

 

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (teknologi) foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen online

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart, e-læring)AO 
Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk)7.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter afsluttet bacheloruddannelse i General Engineering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område.

Du kan - afhængigt af dit speciale - bl.a. komme ind på:

Jobmuligheder

Du opnår som færdiguddannet kvalifikationer inden for projektarbejde og tværfagligt ingeniørarbejde og vil kunne søge job som projekt- eller systemingeniør inden for en række forskellige sektorer i Danmark og internationalt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information