civilingeniør i bioteknologi
Kandidatuddannelse

Bioteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i bioteknologi kan du arbejde med alt lige fra udvikling af ny medicin til enzymer i vaskepulver og ølbrygning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioteknologi
Andre betegnelser:
Biotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab. 

Du får viden om biokemi, mikrobiologi og molekylærbiologi samt genteknologi, proteinteknologi og bioprocesteknologi og kan specialisere dig inden for et eller flere felter i relation til medicin-, miljø- og fødevareområdet.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i bioteknologiske virksomheder eller i forskningsinstitutioner inden for fx den farmaceutiske industri, fødevareindustrien og den kemiske industri. Det kan fx være med udvikling af nye produkter, biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i bioteknologi arbejder du med celler og mikroorganismer. Ved at undersøge cellers egenskaber i sig selv og i forhold til omgivelserne får du et videnskabeligt grundlag for at analysere og påvirke cellernes egenskaber.

Mikroorganismer

Du lærer om dyrkning af såvel naturlige som genmodificerede mikroorganismer til fremstilling af proteiner og andre biologiske molekyler, som bruges i industrien, i fødevarer og i medicinske produkter, og du vil deltage i udviklingen af nye teknikker og produkter.

Uddannelsen fokuserer bl.a. på biokemi, mikrobiologi, molekylær biologi og procesteknologi. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af fagområderne undervejs på uddannelsen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Biotechnology).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og i Aalborg og kan varierer fra universitet til universitet.

Læs om

DTU og AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Bioteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Bioteknologer får ofte job i farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, i industrien eller i offentlige og private forskningsinstitutioner.

Arbejdet kan fx være biokemiske eller molekylærbiologiske analyser, udvikling eller kvalitetskontrol. Du kan også få ansvaret for at lede arbejdet og løse tekniske problemer for et hold laboranter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information