civilingeniør i bioteknologi
Kandidatuddannelse

Bioteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i bioteknologi kan du arbejde med alt fra udvikling af ny medicin til enzymer i vaskepulver og ølbrygning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioteknologi
Andre betegnelser:
Biotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab. 

Du får viden om biokemi, mikrobiologi og molekylærbiologi samt genteknologi, proteinteknologi og bioprocesteknologi og kan specialisere dig inden for et eller flere felter i relation til medicin-, miljø- og fødevareområdet.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i bioteknologiske virksomheder eller i forskningsinstitutioner inden for fx den farmaceutiske industri, fødevareindustrien og den kemiske industri. Det kan fx være med udvikling af nye produkter, biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i bioteknologi arbejder du med celler og mikroorganismer. Ved at undersøge cellers egenskaber i sig selv og i forhold til omgivelserne får du et videnskabeligt grundlag for at analysere og påvirke cellernes egenskaber.

Indhold

Du lærer om dyrkning af såvel naturlige som genmodificerede mikroorganismer til fremstilling af proteiner og andre biologiske molekyler, som bruges i industrien, i fødevarer og i medicinske produkter, og du vil deltage i udviklingen af nye teknikker og produkter.

Uddannelsen fokuserer bl.a. på biokemi, mikrobiologi, molekylær biologi og procesteknologi. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af fagområderne undervejs på uddannelsen.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i bioteknologi varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biotechnology Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og Aalborg.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bioteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi (bachelor)
  • Teknisk biomedicin (bachelor)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Biotechnology som en 2-årig kandidatuddannelse.

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning af kandidatuddannelserne bioteknologi og medicinsk bioteknologi.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi (bachelor)
  • Kemiteknologi (bachelor)
  • Miljøteknologi (bachelor)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bioteknologer får ofte job i farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, i industrien eller i offentlige og private forskningsinstitutioner.

Arbejdet kan fx være biokemiske eller molekylærbiologiske analyser, udvikling eller kvalitetskontrol. Du kan også få ansvaret for at lede arbejdet og løse tekniske problemer for et hold laboranter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information