civilingeniør i materiale- og procesteknologi
Kandidatuddannelse

Materiale- og procesteknologi

På denne engelsksprogede uddannelse lærer du at forudsige, kontrollere og optimere materialeegenskaber samt at analysere og optimere industrielle procesteknologier.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i materiale- og procesteknologi
Andre betegnelser:
Materials and Manufacturing Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i materiale- og procesteknologi er en tværfaglig disciplin, som fokuserer på brugen af materialer samt proces- og produktionsteknologier i højteknologiske produkter inden for industriområder som fx energiproduktion, bil- og flyindustri, medicinsk udstyr og kommunikation.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder inden for en række industriområder som fx energiproduktion og -lagring, transport, bygning og konstruktion, (mikro)elektronik, fødevareproduktion, medicinsk udstyr, automatisering og robotics.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om sammenhængen mellem et produkts fremstillingsproces (dvs. materialevalg, materialesammensætning og materialeforarbejdning), dets egenskaber samt dets opførsel/holdbarhed.

Uddannelsen omfatter naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, matematik samt ingeniørfaget mekanik. Du får også viden om økonomiske, etiske og miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af materialevalg og produktudvikling.

Du lærer at optimere, kontrollere og forudsige materialers egenskaber samt om, hvordan de opfører sig. Det kan være materialer til fx bil- og flyindustrien, medicinaludstyr, kommunikationsprodukter, fødevareindustrien, energiproduktion eller sportsudstyr.

Uddannelsen dækker to hovedområder:

  • Materialeteknologi med fokus på udvikling og optimering af nye materialer til brug i højteknologiske produkter. Det gælder både makroskopiske konstruktioner i fx flyindustrien, eller miniaturekomponenter til fx sensorer i mikroelektronik eller medicinsk udstyr
  • Procesteknologi med fokus på udvikling af teknologier til fx formgivning og sammenføjning. Du lærer også om produktionsforberedelse, design og optimering af produkter og får indsigt i analyse og optimering af proceskæder og produktionssystemer fra mikro- til makroskala

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Materials and Manufacturing Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder materiale- og procesteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Fysik og nanoteknologi
  • Design og innovation
  • Produktion og konstruktion
  • General Engineering med specialiseringen "Cyber Materials"

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i den private eller den offentlige sektor, hvor du kan komme til at arbejde med fx med udvikling, produktion og salg af avancerede materialer, med optimering af produkter eller med teknologirådgivning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information