civilingeniør i materiale- og procesteknologi
Kandidatuddannelse

Materiale- og procesteknologi

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at forudsige, kontrollere og optimere materialeegenskaber samt at analysere og optimere industrielle procesteknologier.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i materiale- og procesteknologi
Andre betegnelser:
Materials and Manufacturing Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i materiale- og procesteknologi er en tværfaglig disciplin, som fokuserer på brugen af materialer samt proces- og produktionsteknologier i højteknologiske produkter inden for mange forskellige industrier.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder inden for en række industriområder som fx energiproduktion og -lagring, medicinsk udstyr, transport, bygning og konstruktion, (mikro)elektronik, fødevareproduktion, automatisering og robotics. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i materiale- og procesteknologi er anvendelsesorienteret og industrirelevant. Du lærer om samspillet mellem følgende:

  1. Materialernes indre struktur
  2. Procesteknologier til fremstilling samt efterbehandling af et højteknologisk produkt
  3. Produktets egenskaber
  4. Produktets opførsel i dets endelige omgivelser under drift

Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle og optimere produkter for bl.a. at forbedre funktionelle egenskaber og øge produkters levetid.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer grundlæggende viden fra naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, matematik samt ingeniørfaget mekanik. Du får også viden om økonomiske, etiske og miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af materialevalg og produktudvikling.

Hovedområder

Uddannelsen dækker to hovedområder:

  • Materialeteknologi med fokus på udvikling og optimering af nye materialer til brug i højteknologiske produkter, herunder både makroskopiske konstruktioner i fx flyindustrien og miniaturekomponenter til fx sensorer i mikroelektronik eller medicinsk udstyr
  • Procesteknologi med fokus på udvikling af fremstillingsteknologier til fx formgivning, herunder produktionsforberedelse, design og optimering af produkter samt analyse og optimering af proceskæder og produktionssystemer fra mikro- til makroskala

Undervisningsform

Undervisningen omfatter laboratoriearbejde, computer modellering/simulering, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både i grupper og individuelt. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Materials and Manufacturing Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder materiale- og procesteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Produktion og konstruktion
  • Fysik og nanoteknologi
  • Design og innovation
  • General Engineering med specialiseringen "Cyber Materials"

En anden bacheloruddannelse (fx produktudvikling) eller diplomingeniøruddannelse (fx maskinteknik) kan evt. også give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i den private eller den offentlige sektor, hvor du kan komme til at arbejde fx med udvikling, produktion og salg af avancerede materialer, med optimering af produkter eller med teknologirådgivning inden for mange forskellige industriområder eller forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information