uddannelsen til diplomingeniør i trafik og transport
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik

Som diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik bliver du en af infrastrukturens arkitekter og en nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Mobilitet, transport og logistik er helt centralt for udviklingen og udgør i sig selv en kæmpe industri. Med uddannelsen kommer du ikke blot til at arbejde med at forbedre produkter og virksomheder, men samfundets infrastruktur som helhed.

Fremtidens ingeniører i mobilitet, transport og logistik vil komme til at arbejde med transportformer som fx flyvende taxa’er, vacuum-rør mellem storbyer eller batteridrevne fly.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at designe fremtidens infrastruktur. Du lærer at være med til at udforme grønnere, hurtigere, mere sikre, mere digitale og mere præcise transportformer.

På uddannelsen får du en kombination af analytiske, matematiske, samfundsfaglige og økonomiske kompetencer, som du kan bruge i forbindelse med:

 • Infrastrukturdesign og trafikplanlægning
 • Transportlogistik og -optimering
 • Økonomi og investeringer i ny teknologi, fx smart mobility
 • Kollektive transportsystemer for fremtidens pendlere og passagerer
 • Geografiske informationssystemer (GIS)
 • Smart cities og bydesign

Du lærer at designe og skræddersy infrastruktur, trafik, transport og logistikløsninger. Med din forståelse for samfundets behov og den nyeste teknologi, kan du udvikle løsninger, der lever op til befolkningens og industriens krav. 

Du kommer desuden til at beskæftige dig med intelligente transportsystemer (smart mobility), transportmodellering og -simulering, transportøkonomi og strategisk transportanalyse. Som diplomingeniør får du også kompetencer i projektledelse, innovation, kritisk tænkning og kreativitet.

På 5. semester kommer du i ingeniørpraktik – typisk hos et rådgivende ingeniørfirma, et trafikselskab eller en international transportvirksomhed.

På 6. og 7. semester specialiserer du dig gennem tilvalgskurser.

Undervisningen indeholder tværfaglig undervisning, projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Du bliver trænet i både skriftlig som mundtlig formidling af dit projektarbejde.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt), som udføres i samarbejde med en virksomhed. Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.  

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A eller naturgeografi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen forgår primært i Lyngby samt i Ballerup.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder trafik og transport som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)4,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage en lang række job som specialist eller leder hos rådgivende ingeniørvirksomheder, internationale transport- og logistikvirksomheder, trafikselskaber og offentlige organisationer.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information