uddannelsen til diplomingeniør i trafik og transport
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik

På uddannelsen lærer du at designe fremtidens infrastruktur ved at udforme grønnere, hurtigere og mere sikre, digitale og præcise transportformer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen kommer du ikke blot til at arbejde med at forbedre produkter og virksomheder, men også med samfundets infrastruktur som helhed.

Som færdiguddannet kan du komme til at arbejde med transportformer som fx flyvende taxaer, vacuum-rør mellem storbyer eller batteridrevne fly.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Som diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik bliver du en af infrastrukturens arkitekter og en nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid.

Emner

På uddannelsen får du en kombination af analytiske, matematiske, samfundsfaglige og økonomiske kompetencer.

Du får fx undervisning i følgende emner:

 • Infrastrukturdesign og trafikplanlægning
 • Transportlogistik og -optimering
 • Økonomi og investeringer i ny teknologi, fx smart mobility
 • Kollektive transportsystemer for fremtidens pendlere og passagerer
 • Geografiske informationssystemer (GIS)
 • Smart cities og bydesign

Du specialiserer du dig gennem valgfag på 6. og 7. semester. 

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics.

Undervisning

Undervisningen indeholder tværfaglig undervisning, projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning.

Du bliver trænet i både skriftlig og mundtlig formidling af dit projektarbejde.

Praktik

Der er indlagt ingeniørpraktik på 5. semester – typisk hos et rådgivende ingeniørfirma, et trafikselskab eller en international transportvirksomhed.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt), som udføres i samarbejde med en virksomhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A eller naturgeografi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Lyngby.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)4.3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage et job som specialist eller leder hos rådgivende ingeniørvirksomheder, internationale transport- og logistikvirksomheder, trafikselskaber og offentlige organisationer.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information