Professionsbacheloruddannelse

Tandplejer

På uddannelsen lærer du at undersøge og behandle tænder og mund, at stille en diagnose og at sammensætte en behandlingsplan for både børn og voksne.

Fakta

Navn:
Tandplejer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om behandling af huller i tænderne og tandkødsbetændelse, og du får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand.

I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor du vil møde børn, unge og patienter inden for special- og omsorgstandplejen. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til tandplejer handler om forebyggende tandpleje både i klinikken og gennem undervisning af forskellige målgrupper.

Du får kompetencer til at diagnosticere, planlægge og udføre behandling samt til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Fag

På uddannelsens første fag bliver du introduceret til tandplejefaget, professionen og uddannelsen.

Foruden tandplejefaglige fag vil du gennem dit studieforløb beskæftige dig med sundheds- og naturvidenskabelige fag samt humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Gennem både teoretisk og praktisk undervisning får du viden om sundheds- og sygdomsbegreber og om kliniske metoder inden for tandplejefaget.

Emner

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Oral radiologi
 • Borgere med særlige behov
 • Børne- og ungetandpleje

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tandpleje. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Dental Hygiene.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde og praktiske øvelser. 

Praktik

En tredjedel af studiet er praktik på tandklinikker. Hovedparten finder sted på skolens egne klinikker. En mindre del af praktikken sker på eksterne praktikpladser fordelt over hele landet.

Udlandsophold

Der er muligheder for at få praktikophold i udlandet, dog i begrænset omfang.

Eksamen

Der er modulprøver efter hvert modul. Modulprøverne er forskellige, og de kan både være mundtlige og skriftlige.

Autorisation

Efter at du har bestået eksamen, søger du Sundhedsstyrelsen om autorisation. Autorisationen giver dig ret til at arbejde selvstændigt som tandplejer.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og engelsk C og enten fysik C eller geovidenskab A eller bioteknologi A eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 2, skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i dansk C og mindst 7,0 i gennemsnit i engelsk C.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du have bestået Kemi C eller Biologi C eller Naturfag C eller Matematik C eller Fysik C eller Bioteknologi A eller Geovidenskab A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til tandplejer foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København N (Sommerstart)9.08.7
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9.28.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet tandplejer kan du få job i en tandlægepraksis. Du kan blive ansat i en kommunal tandpleje og få med børn, unge og ældre at gøre.

En lille gruppe af de færdiguddannede får job på hospitaler og i institutioner og dentalfirmaer.

Du kan også vælge at starte selvstændig praksis og arbejde med forebyggende behandling af patienter, eventuelt i klinikfællesskab med tandlæger. 

Mere uddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som tandplejer har du mulighed for at videreuddanne dig med en diplom- eller masteruddannelse, fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information