bacheloruddannelse i Odontologi
Bacheloruddannelse

Odontologi

På uddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag og praktisk undervisning.

Fakta

Navn:
Odontologi
Andre betegnelser:
Tandlæge
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får fra midten af bachelordelen mulighed for at prøve teorien af i praksis gennem klinikophold og laboratorieforsøg.

Efter bacheloruddannelsen i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive praktiserende tandlæge skal du fortsætte på kandidatuddannelsen i odontologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til tandlæge hedder odontologi og er en professionsuddannelse, som først og fremmest har til formål at uddanne tandlæger.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, men på bachelordelen vil du de første to år primært have teoretiske fag.

I løbet af uddannelsen lærer du generelt at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i menneskers tænder, mund, spytkirtler og kæbe.

Uddannelsen er bygget op omkring følgende faglige områder:

 • Oral-biologiske basisfag, fx anatomi, genetik, basal humanbiologi, medicinsk celle- og vævsbiologi samt tandmorfologi, som er læren om tændernes form og bygning
 • Farmakologi, der er læren om lægemidler
 • Samfunds- og adfærdsfag, herunder fag som psykologi og pædagogik
 • Parakliniske fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde. Det kan fx være almen kirurgi, generel medicin og mikrobiologi
 • Kliniske fag, fx oral diagnostik, tandsygdomslære, bidfunktionslære, protetik (læren om proteser, kroner og broer), tandregulering og børnetandpleje

Foruden de teoretiske fag har du også praktiske øvelser, der som regel foregår på tandklinikken. Her får du mulighed for at udføre flere former for tandbehandling på patienter, fx tandfyldninger og tandrestaureringer.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter. En stor del af undervisningen foregår på mindre hold.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af kombinationerne:
  • Fysik B og kemi B
  • Fysik B og bioteknologi A
  • Geovidenskab A og kemi B
  • Kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder odontologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også kandidatuddannelsen i odontologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder odontologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også kandidatuddannelsen i odontologi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,210,0
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10,09,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive tandlæge er det et krav, at du gennemfører kandidatuddannelsen i odontologi.

Der kan evt. også være muligheder inden for andre studier på det natur- og sundhedsvidenskabelige område, fx biomedicinsk teknik eller humanbiologi. Kontakt det enkelte universitet og forhør dig.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge samt tandlæge- og klinikarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information