Bacheloruddannelse

Odontologi

På uddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag og praktisk undervisning.

Fakta

Navn:
Odontologi
Andre betegnelser:
Tandlæge
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får fra midten af bachelordelen mulighed for at prøve teorien af i praksis gennem klinikophold og laboratorieforsøg.

Efter bacheloruddannelsen i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

For at blive praktiserende tandlæge skal du gennemføre kandidatuddannelsen i odontologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til tandlæge hedder odontologi og er en professionsuddannelse, som først og fremmest har til formål at uddanne tandlæger.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, men på bachelordelen vil du de første to år primært have teoretiske fag. 

I løbet af uddannelsen lærer du generelt at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i menneskers tænder, mund, spytkirtler og kæbe.

Faglige områder

Uddannelsen er bygget op omkring følgende faglige områder:

 • Oral-biologiske basisfag, fx anatomi, genetik, basal humanbiologi, medicinsk celle- og vævsbiologi samt tandmorfologi, som er læren om tændernes form og bygning
 • Farmakologi, der er læren om lægemidler
 • Samfunds- og adfærdsfag, herunder fag som psykologi og pædagogik
 • Parakliniske fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde. Det kan fx være almen kirurgi, generel medicin og mikrobiologi
 • Kliniske fag, fx oral diagnostik, tandsygdomslære, bidfunktionslære, protetik (læren om proteser, kroner og broer), tandregulering og børnetandpleje

Foruden de teoretiske fag har du også praktiske øvelser, der som regel foregår på tandklinikken. Her får du mulighed for at udføre flere former for tandbehandling på patienter, fx tandfyldninger og tandrestaureringer.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter. En stor del af undervisningen foregår på mindre hold. 

Sprog

Det første år er lærebøgerne på dansk, men jo længere du kommer i uddannelsen, jo flere engelske lærebøger forekommer der. Dog er undervisningen på dansk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af kombinationerne:
  • Fysik B og kemi B
  • Fysik B og bioteknologi A
  • Geovidenskab A og kemi B
  • Kemi B, biologi A og fysik C
  • Biologi A, fysik C og bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også kandidatuddannelsen i faget. Læs mere i UG-artiklen Odontologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)10,310,2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10,210,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive tandlæge er det et krav, at du gennemfører følgende kandidatuddannelse:

Der kan også være muligheder inden for andre studier på det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Kontakt det enkelte universitet, og forhør dig.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information