Klinisk diætist på arbejde
Job

Klinisk diætist (job)

Som klinisk diætist vejleder du mennesker om sund kost. Gennem ændringer af diæten hjælper du dem med at forebygge og behandle sygdomme og forbedre deres livskvalitet.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Privat praksis
Stillingsbetegnelser:
Klinisk diætist, Ernæringskonsulent, Kostvejleder, Sundhedskonsulent

Du kan bl.a. arbejde med at vejlede om kost og ernæring til syge, socialt udsatte, børn eller ældre.

Som specialist inden for klinisk ernæring ved du, hvilken rolle vores kost spiller i udviklingen og behandlingen af sygdomme, fx diabetes eller hjerte-kar-sygdomme, og hvordan ændringer fører til bedre helbred og trivsel.

Du kan fx arbejde på sygehuse, egen diætklinik eller sundhedscentre.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som klinisk diætist hjælper du mennesker til et sundere liv gennem ændringer af deres kost og mad- og motionsvaner.

Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme

Du vejleder personer om sammenhængen mellem deres kost og helbred. Og du motiverer dem til, hvordan de ved at spise sundere, forbedre deres madvaner, motionere og fx tabe sig i vægt kan få et hverdagsliv med bedre fysisk og psykisk helbred. Og en fremtid med mindre sygdom.

Behandling af sygdomme

Du sætter dig grundigt ind i den enkelte patients sygdom, kost og medicinske behandling samt individuelle behov. Ud fra det laver du tilpassede diætplaner, der styrker behandlingen og afhjælper evt. komplikationer ved kronisk sygdom. Og du hjælper patienter, der spiser for lidt, fx på grund af kvalme, madlede eller nedsat appetit, har en spiseforstyrrelse eller allergi over for bestemte fødevarer.

Arbejdsopgaver

En klinisk diætists typiske arbejdsopgaver er bl.a. at:

 • Rådgive patienter og pårørende om sammenhængen mellem ernæring, sygdom og sundhed
 • Lave kost- og diætplaner, der er tilpasset den enkeltes behov og evt. sygdom
 • Hjælpe personer med at tabe sig eller tage på i vægt
 • Udarbejde materiale til undervisning og vejledning af patienter
 • Udvikle, afprøve og formidle diæter til behandling af sygdomme
 • Deltage i forskningsprojekter på sygehuse
 • Samarbejde med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale

Karriereveje

Som klinisk diætist kan du specialisere dig inden for forskellige områder, fx:

 • Diætbehandling af syge
 • Ernæringsterapi, fx med anorektikere eller ældre, der spiser for lidt
 • Undervisning og vejledning af sundhedspersonale
 • Forskning og formidling, selvstændigt eller i samarbejde med læger og uddannelsessteder
 • Sundhedsfagligt arbejde på fx det kommunale børneområde, på sociale institutioner eller i foreninger, der hjælper udsatte børn, voksne og deres pårørende
 • Som madmentor for patienter i psykiatrien eller personer i afvænning for misbrug
 • Som sundheds- eller kostkonsulent, fx i den kommunale ældrepleje, på et sundhedscenter eller i en virksomhed

Du kan også blive ernæringskonsulent, fx i medicinalindustrien. Læs mere i jobartiklen Ernæringskonsulent

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for kliniske diætister er:

 • Syge- og lægehuse
 • Sundheds- og plejecentre
 • Egen diætklinik eller virksomhed
 • Psykiatriske institutioner
 • Patientforeninger
 • Styrelser
 • Uddannelsessteder

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til klinisk diætist er en professionsbacheloruddannelse.

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs om uddannelsen til klinisk diætist

Mere uddannelse

Når du er uddannet klinisk diætist, har du flere muligheder for at læse videre.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse

Få mere at vide

Autorisation

For at arbejde som klinisk diætist eller diætist skal du have en autorisation. Du kan søge autorisation, når du har afsluttet uddannelsen til klinisk diætist (ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik). Det kan du læse mere om i autorisationsloven:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Nr. 122 af 24. januar 2023 (retsinformation.dk)

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.