kandidatuddannelse i Fødevarevidenskab
Kandidatuddannelse

Fødevarevidenskab

Kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab giver dig kompetencer til at udvikle fremtidens velsmagende og bæredygtige fødevarer. Uddannelsen er engelsksproget.

Fakta

Navn:
Fødevarevidenskab
Andre betegnelser:
Food Science and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om de nyeste teknologier og lærer at styre produktionen i en fødevarevirksomhed. Under uddannelsen specialiserer du dig i mejeriteknologi, ølvidenskab eller en individuel specialisering, som du sammensætter ud fra dine interesser. Du lærer også at udvikle nye fødevarer som både er velsmagende, sikre og mere bæredygtige.

Som færdiguddannet kan du arbejde med den grønne omstilling af fødevareproduktionen, kvalitetsstyring, rådgivning/salg og ledelse – eller med forskning og udvikling af fødevarer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På fødevarevidenskab arbejder du med forarbejdning af fødevarer under hensyn til den måde, råvarerne er produceret på, sikkerhed, sundhed og bæredygtighed.

Studiet giver dig indsigt i at planlægge og styre et produktionsforløb fra råvare til færdigt produkt. Du kvalificerer dig til at arbejde med produktudvikling, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse i fødevarevirksomheder. Alt efter hvilken specialisering du vælger, kan du fokusere på specifikke råvarer, specifikke processer eller fx bæredygtighed og grøn omstilling.

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfrie fag, temakurser og et afsluttende speciale. Hvilke kurser, du har, afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Mejeriteknologi (mejeriingeniør)
  • Ølvidenskab (mulighed for at blive brygmester)
  • Individuel specialisering (hvor du kan fokusere på de emner, der netop interesserer dig)

Udlandsophold

Der er under studiet mulighed for at tage et studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser samt projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i grupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at samarbejde med en fødevarevirksomhed. 

Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.al. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Food Science and Technology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fødevarevidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i enten kvalitet og teknologi eller som fødevareingeniør giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med produktudvikling, bæredygtighed, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse eller med rådgivning og salg i fødevareproducerende virksomheder.

Alt efter specialisering kan du fx arbejde som mejeriingeniør eller brygmester.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information