Kandidatuddannelse

Fødevarevidenskab

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle fremtidens velsmagende og bæredygtige fødevarer. Undervisningen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Fødevarevidenskab
Andre betegnelser:
Food Science and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om de nyeste teknologier og lærer at styre produktionen i en fødevarevirksomhed.

Under uddannelsen specialiserer du dig i mejeriteknologi, ølvidenskab eller en individuel specialisering, som du sammensætter ud fra dine interesser.

Som færdiguddannet kan du arbejde med den grønne omstilling af fødevareproduktionen, kvalitetsstyring, rådgivning/salg og ledelse – eller med forskning og udvikling af fødevarer.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Indhold

På fødevarevidenskab arbejder du med forarbejdning af fødevarer under hensyn til den måde, råvarerne er produceret på, sikkerhed, sundhed og bæredygtighed.

Studiet giver dig indsigt i at planlægge og styre et produktionsforløb fra råvare til færdigt produkt. Alt efter hvilken specialisering du vælger, kan du fokusere på specifikke råvarer, specifikke processer eller fx bæredygtighed og grøn omstilling.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Mejeriteknologi (mejeriingeniør)
  • Ølvidenskab (mulighed for at blive brygmester)
  • Individuel specialisering (hvor du kan fokusere på de emner, der netop interesserer dig)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.al. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Food Science and Technology.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser samt projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i grupper.

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at samarbejde med en fødevarevirksomhed. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er under studiet mulighed for at tage et studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Undervisning

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring. Læs mere i UG-artiklen fødevarer og ernæring.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med produktudvikling, bæredygtighed, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse eller med rådgivning og salg i fødevareproducerende virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information