kandidatuddannelse i Fødevarevidenskab
Kandidatuddannelse

Fødevarevidenskab

Kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab giver dig kompetencer til at udvikle fremtidens fødevarer. Uddannelsen er engelsksproget.

Fakta

Navn:
Fødevarevidenskab
Andre betegnelser:
Food Science and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at planlægge og styre et produktionsforløb fra råvare til færdigt produkt og samtidig tage hensyn til både fødevaresikkerhed og kvalitet. Du lærer også at udvikle nye fødevarer ud fra gastronomisk viden og forbrugerkendskab.

Som færdiguddannet kandidat har du, alt efter specialisering, mulighed for at arbejde med bæredygtig produktion, kvalitetsstyring, rådgivning og salg eller forskning og udvikling inden for produktudvikling af fødevarer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fødevarevidenskab handler om fremstilling af fødevarer og brug af nye fødevareteknologier. Du studerer alle aspekter af fødevarer, fx økologi, kvalitet og de bakterier, som er i maden eller råvarerne.

Uddannelsen kvalificerer dig til at styre produktionen i fødevarevirksomheder, arbejde med bæredygtighed, fødevaresikkerhed og udvikle nye sunde madvarer.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Mejeriteknologi (mejeriingeniør)
  • Ølvidenskab (brygmester)
  • Individuel specialisering inden for fødevaresikkerhed, fødevareingredienser eller procesanalytisk teknologi

Du kvalificerer dig til at arbejde med bæredygtig produktudvikling, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse i fødevarevirksomheder. Der er under studiet mulighed for at tage et studieophold i udlandet.

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske, teoretiske øvelser samt en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at samarbejde med fx en virksomhed i fødevareindustrien eller for et udlandsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Food Science and Technology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.techn.al.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fødevarevidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i enten kvalitet og teknologi eller som fødevareingeniør giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med produktudvikling, bæredygtighed, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse eller med rådgivning og salg i fødevareproducerende virksomheder.

Alt efter specialisering kan du fx arbejde som mejeriingeniør eller brygmester.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information