kandidatuddannelse i Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Kandidatuddannelse

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig viden om, hvordan fødevarers kvalitet hænger sammen med menneskets sundhed.

Fakta

Navn:
Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Andre betegnelser:
Molecular Nutrition and Food Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og behandler feltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. For bl.a. at forstå kompleksiteten i livstilssygdomme lærer du også om ernæring og fødevarekvalitet i en samfundsmæssig kontekst.

Du får også indsigt i nye forarbejdningsmetoders indflydelse på fødevarers funktionelle egenskaber.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og i offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en molekylærbiologisk viden om krydsfeltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. Du får kendskab til styring af innovative processer, og du får viden om forbrugerpræferencer – eksempelvis i forhold til ny teknologi.

Du vil opnå viden om fordøjelsesapparatets anatomi og human fysiologi, dvs. viden om, hvordan fordøjelsen hos mennesker fungerer. Du vil også lære om molekylær ernæring og fødevareproduktion, om nanoteknologi i fødevareproduktion og om fødevareteknologiske enhedsoperationer.

Hovedemner

Hovedemnerne på studiet omfatter:

  • Molekylær ernæring (afhængig af adgangsgrundlag)
  • Bioaktive komponenter i fødevarer
  • Fødevarevidenskab (afhængig af adgangsgrundlag)
  • Fødevarer, forbrugere og innovation
  • Avanceret molekylær ernæring
  • Fødevare struktur og enzymer
  • Fødevarekvalitet og-teknologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Molecular Nutrition and Food Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

I forbindelse med speciale og projektarbejde er der mulighed for at blive tilknyttet relevante forskergrupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og fødevareingrediensvirksomheder samt i offentlige institutioner.

Du kan fx komme til at arbejde med funktionelle fødevarer, livsstilssygdomme, anvendelse af enzymer i fødevareproduktionen, råvarekvalitet eller forbrugernes præferencer i relation til udvikling af nye sundhedsfremmende produkter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information