kandidatuddannelse i Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Kandidatuddannelse

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig viden om, hvordan fødevarers kvalitet hænger sammen med menneskets sundhed.

Fakta

Navn:
Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Andre betegnelser:
Molecular Nutrition and Food Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og behandler feltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. For bl.a. at forstå kompleksiteten i livstilssygdomme lærer du også om ernæring og fødevarekvalitet i en samfundsmæssig kontekst.

Du får også indsigt i nye forarbejdningsmetoders indflydelse på fødevarers funktionelle egenskaber.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og i offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en molekylærbiologisk viden om krydsfeltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. Du får kendskab til styring af innovative processer, og du får viden om forbrugerpræferencer – eksempelvis i forhold til ny teknologi.

Du vil opnå viden om fordøjelsesapparatets anatomi og human fysiologi, dvs. viden om, hvordan fordøjelsen hos mennesker fungerer. Du vil også lære om molekylær ernæring og fødevareproduktion, om nanoteknologi i fødevareproduktion og om fødevareteknologiske enhedsoperationer.

Hovedemner

Hovedemnerne på studiet omfatter:

  • Molekylær ernæring (afhængig af adgangsgrundlag)
  • Bioaktive komponenter i fødevarer
  • Fødevarevidenskab (afhængig af adgangsgrundlag)
  • Fødevarer, forbrugere og innovation
  • Avanceret molekylær ernæring
  • Fødevare struktur og enzymer
  • Fødevarekvalitet og-teknologi

Uddannelsen giver dig desuden en indsigt i den samfundsmæssige betydning af ernæring og fødevarekvalitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde. I forbindelse med speciale og projektarbejde er der mulighed for at blive tilknyttet relevante forskergrupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Molecular Nutrition and Food Technology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder molekylær ernæring og fødevareteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i molekylærbiologi eller molekylær medicin giver adgang til kandidatuddannelsen. En diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologi kan også give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og fødevareingrediensvirksomheder samt i offentlige institutioner. Du kan fx komme til at arbejde med funktionelle fødevarer, livsstilssygdomme, anvendelse af enzymer i fødevareproduktionen, råvarekvalitet eller forbrugernes præferencer i relation til udvikling af nye sundhedsfremmende produkter.

Du vil også kunne varetage ledelsesmæssige og administrative opgaver samt undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i naturvidenskabeligt arbejde samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information