To studerende tjekker værdier på forsøg
Kandidatuddannelse

Food Technology

Uddannelsen giver dig viden om de teknologier, der er knyttet til produktionen af sunde og sikre fødevarer.

Fakta

Navn:
Food Technology
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fødevareteknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle fødevareprodukter ved hjælp af avancerede teknologier inden for bl.a. mikrobiologi og bioinformatik, så du vil være i stand til at imødekomme forbrugernes krav om sunde og sikre fødevarer, hvor bæredygtighed og etik også er i fokus.

Som civilingeniør i fødevareteknologi vil du kunne finde job som fx udvikler, rådgiver og projektleder inden for fødevareindustrien. Du kan ligeledes arbejde med kontrol i fødevareproducerende virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Moderne fødevareproduktion anvender i dag avancerede teknologier som fx bioteknologi, mikrobiologi, enzymologi, nutrigenomics og bioinformatik.

Du får ingeniørmæssige kvalifikationer, som sætter dig i stand til at analysere, designe og udvikle fødevareproduktionssystemer og fødevareprodukter.

Uddannelsen beskæftiger sig bl.a. med udvikling af fødevareproduktion og fødevaresikkerhed.

Specialisering

Du kan vælge at specialisere dig inden for et nærmere bestemt område, fx ølbrygning, og her opnå tillægstitlen Diploma Brewery Engineer, eller du kan specialisere dig inden for akvatisk fødevareproduktion.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Food Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Food Technology foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udvikling, kontrol, rådgivning og projektledelse både i private virksomheder og den offentlige sektor. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information