bacheloruddannelse i Medicin
Bacheloruddannelse

Medicin

På bacheloruddannelsen i medicin får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du begynder at lære at undersøge patienter og finde den rigtige behandling.

Fakta

Navn:
Medicin
Andre betegnelser:
Lægevidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. anatomi, sundhedspsykologi samt fysiologi og biokemi. I løbet af uddannelsen får du mulighed for et kort ophold på et hospital og i en lægepraksis.

Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicin kommer af mederi, som betyder at helbrede på latin. Og uddannelsens formål er blandt andet også at uddanne læger. Du får viden inden for mange forskellige fag, og uddannelsen er både teoretisk og praktisk.

Undervisningen giver en stor teoretisk viden om menneskekroppen og om de sygdomme, som mennesker kan blive angrebet af. Du får træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling. Du lærer også, hvordan man kommunikerer med patienterne, og får undervisning i fag som psykologi og etik.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men omfatter alle steder følgende fagområder:

 • Naturvidenskabelige basisfag som anatomi, biokemi, fysiologi og humanbiologi, som er den del af biologien, der beskæftiger sig med menneskekroppens funktioner i forbindelse med sundhed og sygdom
 • Adfærds- og samfundsmedicinske fag, herunder bl.a. psykologi
 • Parakliniske fag, som er fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde, fx farmakologi, der handler om lægemidler, og mikrobiologi, hvor du lærer om sygdomsfremkaldende organismer og kroppens forsvarssystemer

Sygdomslære er også en del af bacheloruddannelsen, mens kliniske fag, som er bygget op omkring undersøgelse og behandling af patienten, kun indgår i begrænset omfang. En mindre del af undervisningen er praktisk og foregår på sygehusafdelinger og hos praktiserende læger.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og gruppeundervisning. En del af holdundervisningen er laboratorieøvelser. Herudover vælger de fleste studerende at forberede sig sammen i læsegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0. Det gælder ved ansøgning i både kvote 1 og kvote 2. Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Alle ansøgere i kvote 2 med en gymnasial eksamen med 6,0 eller derover i karaktergennemsnit indkaldes til Multiple Choice Test. Læs mere på www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart om sommeren.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Alle ansøgere i kvote 2 med en gymnasiale eksamen med 6,0 eller derover i karaktergennemsnit indkaldes til Multiple Choice Test.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommer- og vinterstart)10,610,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommer- og vinterstart)10,310,1
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)10,210,1
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)10,09,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Langt de fleste bachelorer i medicin fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin og får derefter titlen cand.med. Det er desuden muligt at søge ind på andre kandidatuddannelser, fx humanbiologi. Se muligheder for andre kandidatuddannelser på det enkelte universitets hjemmeside.

Som cand.med. kan du arbejde som læge, men der er også mulighed for forskningsarbejde ved fx universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Læs mere om jobbet som læge eller praktiserende læge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Læge, tandlæge og dyrlæge.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Carolina Praetorius er 41 år. Hun er kandidat i Medicin og i gang med speciallægeuddannelsen til...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.