Design og anvendelse af kunstig intelligens
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - design og anvendelse af kunstig intelligens

På uddannelsen lærer du at løse problemer ved at anvende design og kunstig intelligens (AI). Du lærer også om algoritmer, data og programmering.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - design og anvendelse af kunstig intelligens
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder med data og programmering, og hvordan du finder den bedste AI-metode til at løse et bestemt problem.

Du lærer om grundlæggende metoder for AI, at vedligeholde AI-systemer og om Deep Learning-modeller (avanceret AI, der lærer af sine egne træk). 

Som færdiguddannet kan du arbejde med AI og softwareudvikling i små og store virksomheder.

Foto: Aalborg Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Diplomingeniør i Design og Anvendelse af Kunstig Intelligens giver dig viden inden for områderne kunstig intelligens (AI), design, it og programmering. 

Du lærer at udvælge, kode og bruge de bedste AI-metoder og teknologier fx inden for klima, sundhed eller industri. Du kan arbejde med fx robotter, chatbots, ansigtsgenkendelse eller algoritmer til billedanalyser og tekstforståelse.  

På de første to semestre lærer du programmering og grundlæggende design og brug af AI-systemer. Herefter lærer du at sætte AI-systemer i drift og vedligeholde dem.

Du lærer også, hvordan du bruger kunstig intelligens uden at gå på kompromis med etik og lovgivning, og hvordan du får AI til at samarbejde med mennesker.

Fag

Du har fag som:

 • AI-programmering
 • AI og data
 • Design Thinking for AI
 • Menneskelig perception og intelligens
 • AI-forretningsforståelse og -udvikling
 • Tekst og sprogteknologi

Opbygning

Uddannelsen varer 3,5 år, og du får undervisning inden for fem overordnede fagområder:

 • 1. Semester: Grundlæggende kunstig intelligens
 • 2. Semester: Produkter med kunstig intelligens.
 • 3. Semester: Kunstig intelligens i drift 
 • 4. semester: Kunstig intelligens over tid 
 • 5. Semester: Kunstig intelligens i virksomheder
 • 6. Semester: Praktik
 • 7. Semester: Bachelorprojekt

Titel

Uddannelsen giver dig titlen diplomingeniør.

Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence Engineering

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor du arbejder problemorienteret og praktisk med realistiske opgaver. 

På hvert semester udarbejder du et projekt sammen med en gruppe af dine medstuderende, som du skal aflevere og forsvare til eksamen. Samtidig følger du forskellige kurser, der er designet til at give dig de færdigheder, der skal til for at udføre projektet.

Sprog

Der undervises som udgangspunkt på dansk, men flere lærebøger findes kun på engelsk. Der vil også være undervisere undervejs i uddannelsen, der kun taler engelsk. 

Praktik

Uddannelsen indeholder et halvt års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du opfylde forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav: 

 • Matematik A 
 • Engelsk B
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. 

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen diplomingeniør - design og anvendelse af kunstig intelligens foregår i:

Aalborg: Aalborg Universitet (aau.dk) 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som AI-ingeniør, softwareudvikler, konsulent, dataanalytiker eller projektleder.

Du kan søge job i mindre og større virksomheder, der arbejder med AI, machine learning eller data science. Det kan være virksomheder, der arbejder med alt fra analyser af elmarkedet til udvikling af mejetærskere. 

Du kan også søge jobs i den offentlige sektor, fx i kommuner, styrelser eller regioner, hvor også er flere og flere systemer, der involverer kunstig intelligens. 

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse. Fx: 

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information