kandidatuddannelse i Asienstudier
Kandidatuddannelse

Asienstudier

Kandidatuddannelsen i asienstudier giver dig mulighed for at mestre japansk, kinesisk, hindi eller koreansk.

Fakta

Navn:
Asienstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i historiske, kulturelle, politiske og samfundsmæssige problemstillinger i dit valgte sprogområde og i Asien som helhed.

Som færdiguddannet i asienstudier vil du typisk finde arbejde i det private erhvervsliv og internationale organisationer, inden for forskning og undervisning, og i den offentlige administration, herunder udenrigs-og efterretningstjenesten.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2021 og erstatter bl.a. de tidligere kandidatuddannelser i kinastudier og japanstudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i asienstudier bygger videre på bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier og moderne Indien og sydasienstudier. Uddannelsen sætter med udgangspunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder fokus på spørgsmål om kultur og samfund i Asien.

Du lærer at bruge materiale på dit studerede sprog til at undersøge aktuelle og historiske problemstillinger i Indien, Japan, Kina og Korea.

Emner

Du undervises i følgende emner:

 • Tilgange til Asien
 • Asien i verden
 • Tekstforståelse
 • Emne med sprogfærdighed

Uddannelsen omfatter temaer, der spænder fra historie, religion, og litteratur til nutidens populærkultur og aktuelle konflikter om politik, økonomi, miljø og klima.

Du kan vælge at tage uddannelsen med en almen profil eller en gymnasieprofil.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser i form at bl.a. studenteroplæg.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Asian Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder asienstudier som en 2-årige kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes med en almen profil og en gymnasieprofil.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Nedenstående bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Japanstudier, Københavns Universitet
 • Kinastudier, Københavns Universitet
 • Koreastudier, Københavns Universitet
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet
 • Japanstudier, Aarhus Universitet
 • Kinastudier, Aarhus Universitet
 • International Business in Asia, CBS

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for danske virksomheder i Asien eller for asiatiske firmaer i Danmark.

Du kan starte din egen virksomhed, udføre konsulentopgaver for organisationer og virksomheder, udbyde sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder og oversætte fag- og skønlitteratur.

Job inden for undervisning

Kinesisk og japansk er et gymnasie- og hf-fag, så med et af disse sprog fra din bacheloruddannelse og en gymnasieprofil kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information