Kandidatuddannelse

Asienstudier

Kandidatuddannelsen i asienstudier giver dig mulighed for at mestre japansk, kinesisk, hindi eller koreansk.

Fakta

Navn:
Asienstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i historiske, kulturelle, politiske og samfundsmæssige problemstillinger i dit valgte sprogområde og i Asien som helhed.

Som færdiguddannet i asienstudier vil du typisk finde arbejde i det private erhvervsliv og internationale organisationer, inden for forskning og undervisning, og i den offentlige administration, herunder udenrigs-og efterretningstjenesten.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i asienstudier bygger videre på bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier og moderne Indien og sydasienstudier. Uddannelsen sætter med udgangspunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder fokus på spørgsmål om kultur og samfund i Asien.

Du lærer at bruge materiale på dit studerede sprog til at undersøge aktuelle og historiske problemstillinger i Indien, Japan, Kina og Korea.

Emner

Du undervises i følgende emner:

  • Tilgange til Asien
  • Asien i verden
  • Tekstforståelse
  • Emne med sprogfærdighed

Uddannelsen omfatter temaer, der spænder fra historie, religion, og litteratur til nutidens populærkultur og aktuelle konflikter om politik, økonomi, miljø og klima.

Profil

Du kan vælge at tage uddannelsen med en almen profil eller en gymnasieprofil.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Asian Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser i form at bl.a. studenteroplæg.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for danske virksomheder i Asien eller for asiatiske firmaer i Danmark.

Du kan starte din egen virksomhed, udføre konsulentopgaver for organisationer og virksomheder, udbyde sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder og oversætte fag- og skønlitteratur.

Pædagogikum

Kinesisk og japansk er gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du asienstudier med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information