kandidatuddannelse i Idehistorie
Bacheloruddannelse

Idéhistorie

På uddannelsen studerer du, hvordan mennesket gennem tiderne har opfattet og beskrevet sig selv og verden omkring sig.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et overblik over væsentlige idedannelser fra antikken frem til i dag, og du kommer til at læse en lang række filosofiske, samfundsteoretiske og videnskabsteoretiske tekster. Du bliver undervist i den idemæssige sammenhæng mellem kultur, religion, naturvidenskab og samfundsforhold.

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne finde job inden for undervisningssektoren, forlagsbranchen eller i massemedierne.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen studerer du de mange historiske udviklinger i menneskets måde at forholde sig til omverdenen på. Herunder udviklingen i vores forestillinger om naturen, samfundet, videnskaben, fællesskabet og om individet op gennem historien.

Idéer og strømninger

Du får indsigt i både tidligere tiders idéer, som fx oldtidens filosofi, og i det moderne samfunds strømninger, og du vil opnå forståelse for, hvordan forskellige historiske idéer har medvirket til at skabe det samfund, vi har i dag.

Uddannelsen er tværfaglig og berører fag som filosofi, kultursociologi, religion, oldtidskundskab, samfundsfag og historie.

Emner

Du vil få undervisning i emner som:

 • De filosofiske idéers historie fra antikken til i dag
 • De religiøse idéers historie
 • De politiske, økonomiske og sociale idéers historie
 • De naturvidenskabelige og teknologiske idéers historie
 • Idehistoriefagets historie og metoder/idehistoriske tilgange
 • De æstetiske idéers historie
 • Globalt tema

En del af den videnskabelige litteratur er på engelsk, og det forventes, at du kan læse og forstå faglitteratur på dette fremmedsprog.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Idehistorie.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning. Du har mulighed for at finde arbejde på universiteter, handelshøjskoler, arkitektskoler, professionshøjskoler, højskoler og i gymnasiet (htx-faget idehistorie samt stx-faget filosofi).

Idehistorikere finder også arbejde inden for andre brancher som forlagsbranchen, i konsulentvirksomheder eller inden for massemedierne.

Arbejdsområder

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information