kandidatuddannelse i Idehistorie
Bacheloruddannelse

Idehistorie

På idehistorie studerer du, hvordan mennesket gennem tiderne har opfattet og beskrevet sig selv og verden omkring sig.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et overblik over væsentlige idedannelser fra antikken frem til i dag, og du kommer til at læse en lang række filosofiske, samfundsteoretiske og videnskabsteoretiske tekster. Du bliver undervist i den idemæssige sammenhæng mellem kultur, religion, naturvidenskab og samfundsforhold.

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne finde job inden for undervisningssektoren, forlagsbranchen eller i massemedierne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du de mange historiske udviklinger i menneskets måde at forholde sig til omverdenen på. Herunder udviklingen i vores forestillinger om naturen, samfundet, videnskaben, fællesskabet og om individet op gennem historien.

Du får indsigt i både tidligere tiders ideer, som fx oldtidens filosofi, og i det moderne samfunds strømninger, og du vil opnå forståelse for, hvordan forskellige historiske ideer har medvirket til at skabe det samfund, vi har i dag.

Uddannelsen er tværfaglig og berører fag som filosofi, kultursociologi, religion, oldtidskundskab, samfundsfag og historie.

Indhold

Du vil få undervisning i emner som:

 • De filosofiske ideers historie fra antikken til i dag
 • De religiøse ideers historie
 • De politiske, økonomiske og sociale ideers historie
 • De naturvidenskabelige og teknologiske ideers historie
 • Idehistoriefagets historie og metoder/idehistoriske tilgange

En del af den videnskabelige litteratur er på engelsk, og det forventes, at du kan læse og forstå faglitteratur på dette fremmedsprog.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder idehistorie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i idehistorie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,07,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i idehistorie.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning. Du har mulighed for at finde arbejde på universiteter, handelshøjskoler, arkitektskoler, professionshøjskoler, højskoler og i gymnasiet (htx-faget idehistorie samt stx-faget filosofi).

Idehistorikere finder også arbejde inden for andre brancher som forlagsbranchen, i konsulentvirksomheder eller inden for massemedierne.

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information