kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab
Bacheloruddannelse

Litteraturvidenskab

På litteraturvidenskab/litteraturhistorie læser du klassiske værker på tværs af genrer, kulturer og historiske perioder.

Fakta

Navn:
Litteraturvidenskab
Andre betegnelser:
Litteraturhistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får kendskab til de forskellige strømninger i litteratur- og kulturhistorien. Det kan fx være surrealismen i det 20. århundrede, som var inspireret af psykoanalysen og ønskede at skabe en kunst, hvor drøm og virkelighed flyder sammen.

Med en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for formidling, fx på forlag, ved kulturinstitutioner og i medierne, eller du vil kunne arbejde med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i litteraturvidenskab handler om litteratur og kultur og om forholdet mellem litteratur og andre kunstarter. Du arbejder med forskellige litterære genrer, fx romaner, noveller, essays og digte, og du lærer at analysere og fortolke de litterære værker og sætte dem ind i en kulturel og historisk sammenhæng.

Du lærer også at analysere moderne kulturfænomener, som kan være alt fra film og musik til moderne arkitektur, og at forstå dem i forhold til det samfund og den historiske tid, de er blevet skabt i.

Uddannelsen varierer noget på de tre universiteter, men omfatter følgende områder:

 • Litteraturhistorie, hvor du læser hovedværker fra den antikke litteratur og frem til det 20. århundrede
 • Litteraturanalyse, hvor du lærer at arbejde systematisk med de elementer, fx fortælleforhold, en tekst er bygget op af
 • Kritikhistorie og periodestudier, hvor du undersøger et forfatterskab eller en litteraturhistorisk periode
 • Litteraturteori, som giver dig en indføring i de forskellige teorier og problemstillinger, der kendetegner litteraturforskningen, fx litteraturens funktion for den enkelte og samfundet eller forholdet mellem tekst og virkelighed
 • Den moderne kulturs historie, som giver dig et overblik over moderne kulturudvikling, især i den vestlige verden, og inddrager fx malerkunst, film og foto

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Uddannelsen har et internationalt perspektiv, og en stor del af den litteratur, der læses på studiet, er på engelsk, tysk eller fransk. Det gælder såvel fag- som skønlitteratur.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder litteraturvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i litteraturvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder litteraturvidenskab som en 3-årig bacherloruddannelse, der enten er et- eller tofaglig.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i litteraturvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder litteraturhistorie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i litteraturhistorie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,09,4
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,2 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,67,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab/litteraturhistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab/litteraturhistorie.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for undervisning på fx højskoler og universiteter og inden for intern og ekstern kommunikation i offentlige og private virksomheder.

Du vil også kunne arbejde som kulturformidler eller konsulent på forlag, biblioteker, i medierne og i kulturinstitutioner. Inden for formidling vil du have jobmuligheder som fx webredaktør eller tekstforfatter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., Redaktionsarbejde, Journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer