kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab
Bacheloruddannelse

Litteraturvidenskab

På litteraturvidenskab/litteraturhistorie læser du klassiske værker på tværs af genrer, kulturer og historiske perioder.

Fakta

Navn:
Litteraturvidenskab
Andre betegnelser:
Litteraturhistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får kendskab til de forskellige strømninger og genrer i litteratur- og kulturhistorien fra antikken til i dag. Du får viden om litteraturteori samt færdigheder i at analysere og fortolke litterære tekster. Du arbejder med litteraturformidling og lærer om litteraturens rolle i samfundet. 

International og tværnational litteratur er en del af i uddannelsen.

Med en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation og formidling, fx på forlag, ved kulturinstitutioner og i medierne, eller du vil kunne arbejde med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i litteraturvidenskab handler om litteratur og kultur og om forholdet mellem litteratur og andre kunstarter. Du arbejder med forskellige litterære genrer, fx romaner, noveller, essays og digte, og du lærer at analysere og fortolke de litterære værker og sætte dem ind i en kulturel og historisk sammenhæng.

Du opøver færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling af litteratur.

Ligeledes kan du få mulighed for at analysere moderne kulturfænomener som fx film, musik eller moderne arkitektur, og forstå dem i forhold til det samfund og den historiske tid, de er blevet skabt i.

Områder

Uddannelsen varierer noget på de tre universiteter, men du vil alle steder møde fag inden for følgende områder:

 • Litteraturhistorie, hvor du læser hovedværker fra den antikke litteratur og frem til det 20. århundrede
 • Litteraturanalyse, hvor du lærer at arbejde systematisk med de elementer, fx fortælleforhold, en tekst er bygget op af
 • Kritikhistorie og periodestudier, hvor du undersøger et forfatterskab eller en litteraturhistorisk periode
 • Litteraturteori, som giver dig en indføring i de forskellige teorier og problemstillinger, der kendetegner litteraturforskningen, fx litteraturens funktion for den enkelte og samfundet eller forholdet mellem tekst og virkelighed
 • Den moderne kulturs historie, som giver dig et overblik over moderne kulturudvikling, især i den vestlige verden, og inddrager fx malerkunst, film og foto

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Engelsksproget litteratur

Uddannelsen har et internationalt perspektiv, og en stor del af den litteratur, der læses på studiet, er på engelsk. Det gælder såvel fag- som skønlitteratur.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Læs om

KU, SDU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Litteraturvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9,29,0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,67,5

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab/litteraturhistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for undervisning på fx højskoler og universiteter og inden for intern og ekstern kommunikation i offentlige og private virksomheder.

Du vil også kunne arbejde som kulturformidler eller konsulent på forlag, biblioteker, i medierne og i kulturinstitutioner. Inden for formidling vil du have jobmuligheder som fx webredaktør eller tekstforfatter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information