kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Bacheloruddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Uddannelsen handler om, hvordan vi som mennesker forstår verden omkring os. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med etik, metafysik og erkendelsesteori.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også at analysere både filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i et historisk perspektiv. Du vælger selv, om du vil fokusere på filosofi eller på videnskabsteori i dit projektarbejde.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx undervisning eller forlags- og it-branchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Filosofi er den videnskab, der gennem kritisk argumentation prøver at nå frem til en helhedsopfattelse af tilværelsen og finde grundlaget for menneskets viden og handlinger.

Videnskabsteori handler mere specifikt om grundlaget for de spørgsmål og svar, man som studerende og forsker arbejder med i sit fag. Det kan fx være: Hvilke diskussioner og antagelser ligger bag fagets metoder? Hvilke spørgsmål kan rejses til fagets grundbegreber, og hvordan er de opstået historisk?

Hovedområder

Uddannelsen består af følgende hovedområder:

  • Filosofihistorie og videnskabshistorie, hvor du arbejder med problemstillinger og emner, som har været vigtige i forskellige historiske perioder, fx menneskerettigheder i 1700-tallet
  • Etik og politisk filosofi, som handler om grundlaget for vores standpunkter og vores handlinger i forbindelse med etiske spørgsmål som fx dødshjælp eller kloning
  • Metafysik og erkendelsesteori, hvor du bl.a. studerer, hvilke forestillinger og argumenter der er med til at bestemme, hvordan mennesket erkender den fysiske og den ikke-fysiske verden

Du kan specialisere dig yderligere inden for hovedområderne gennem projektarbejde.

Filosofi og videnskabsteori er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen er projektorienteret, og gennem dit valg af projekter bestemmer du selv, om du vil lægge vægt på det filosofiske eller det videnskabsteoretiske aspekt.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Filosofi og videnskabsteori er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse filosofi og videnskabsteori og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Filosofi og videnskabsteori

Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Uddannelsen filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitet (ruc.dk)

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Filosofi og videnskabsteori

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi og videnskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Filosofi og videnskabsteori

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for undervisning eller i fx konsulentvirksomhed, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information