kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Bacheloruddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Uddannelsen handler om, hvordan vi som mennesker forstår verden omkring os. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med begrebet etik.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også at analysere både filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i et historisk perspektiv. Du vælger selv, om du vil fokusere på filosofi eller på videnskabsteori i dit projektarbejde.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx undervisning eller forlags- og it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Filosofi er den videnskab, der gennem kritisk argumentation prøver at nå frem til en helhedsopfattelse af tilværelsen og finde grundlaget for menneskets viden og handlinger.

Videnskabsteori handler mere specifikt om grundlaget for de spørgsmål og svar, man som studerende og forsker arbejder med i sit fag. Det kan fx være: Hvilke diskussioner og antagelser ligger bag fagets metoder? Hvilke spørgsmål kan rejses til fagets grundbegreber, og hvordan er de opstået historisk?

Undervisningens indhold

Uddannelsen består af følgende hovedområder:

  • Filosofihistorie og videnskabshistorie, hvor du arbejder med problemstillinger og emner, som har været vigtige i forskellige historiske perioder, fx menneskerettigheder i 1700-tallet
  • Etik og politisk filosofi, som handler om grundlaget for vores standpunkter og vores handlinger i forbindelse med etiske spørgsmål som fx dødshjælp eller kloning
  • Metafysik og erkendelsesteori, hvor du bl.a. studerer, hvilke forestillinger og argumenter der er med til at bestemme, hvordan mennesket erkender den fysiske og den ikke-fysiske verden

Du kan specialisere dig yderligere inden for hovedområderne gennem projektarbejde.

Undervisningsform

Undervisningen er projektorienteret, og gennem dit valg af projekter bestemmer du selv, om du vil lægge vægt på det filosofiske eller det videnskabsteoretiske aspekt.

Filosofi og videnskabsteori er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Forskellige kombinationer

Filosofi og Videnskabsteori er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Filosofi og Videnskabsteori på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

For at læse Filosofi og Videnskabsteori og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUCs hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder filosofi og videnskabsteori i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i filosofi og videnskabsteori og et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationer

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for filosofi og videnskabsteori på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori i kombination med et andet kandidatfag.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi og videnskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for undervisning eller i fx konsulentvirksomhed, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og undervisning og vejledning.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information