kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Kandidatuddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Kandidatuddannelsen giver dig viden om normer, argumentation og om viden og videnskab.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at forstå, analysere og vurdere, hvordan viden defineres, udvikles, spredes og (mis)bruges.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du viden om, hvordan normer og argumentation fungerer og indgår i videnskabelige og samfundsmæssige kontekster.

Tværfagligt semester

Kandidatuddannelsen omfatter et tværfagligt semester, hvor du sammen med studerende på uddannelserne i dansk og historie trænes i at arbejde sammen på tværs af fagligheder.

Undervisningen på det tværfaglige semester fokuserer på humanistiske perspektiver på aktuelle problemstillinger, herunder arbejdet med it og digitalisering i samfund, organisationer og virksomheder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Filosofi og videnskabsteori

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som konsulent, formidler, projektleder og medarbejder i både offentlige organisationer og private virksomheder.

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.