kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Kandidatuddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Kandidatuddannelsen giver dig værktøjer til at arbejde med etik, argumentation og vidensproduktion i en kompleks verden.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at analysere og vurdere, hvordan viden og normer udvikles, defineres, spredes og (mis)bruges i teori og praksis.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både den private og den offentlige sektor. Du vil kunne løse opgaver inden for blandt andet formidling, voksenundervisning, rådgivning- og konsulentarbejde samt analyse og udviklingsarbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig til at forstå og formidle de presserende udfordringer i det moderne samfund. Du lærerat samarbejde tværvidenskabeligt med forskellige fagligheder.

Områder

Uddannelsen er problemorienteret og tager udgangspunkt i fundamentale problemstillinger og udfordringer i snitfladerne mellem samfund, videnskab og individ.

Uddannelsen fokuserer på at undersøge, hvordan nye såvel som historisk forankrede ideer former samfundet, videnskaben og individet samt forventninger til fremtiden.

Du lærer desuden at analysere og forstå teoretiske og metafysiske antagelser for den moderne verden.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Tværfagligt semester

Kandidatuddannelsen omfatter et tværfagligt semester, hvor du sammen med studerende på uddannelserne i dansk og historie trænes i at arbejde sammen på tværs af fagligheder.

Undervisningen på det tværfaglige semester fokuserer på humanistiske perspektiver på aktuelle problemstillinger, herunder arbejdet med it og digitalisering i samfund, organisationer og virksomheder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori kvalificerer dig til at indgå i en række forskellige arbejdsområder som fx:

  • Rådgivnings- og konsulentarbejde
  • Analyse og udviklingsarbejde
  • Planlægnings- og evalueringsopgaver i den private og offentlige sektor
  • Formidling og voksenundervisning

Pædagogikum

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.