Studiegruppe får hjælp af underviser
Kandidatuddannelse

Science Studies

På kandidatuddannelsen i videnskabsstudier får du indsigt i samspillet mellem naturvidenskab, teknologi, historie og samfund.

Fakta

Navn:
Science Studies
Andre betegnelser:
Videnskabsstudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Videnskabsstudier er studiet af, hvordan videnskab virker, har udviklet sig over tid og bliver anvendt.

I løbet af uddannelsen lærer du at forstå særligt natur- og ingeniørvidenskabernes interne dynamik og rolle i samfundet. Du lærer at formidle og anvende din viden gennem en blanding af kurser og projektforløb. Uddannelsen giver dig kompetencer til at analysere og forvalte viden og innovation.

Du kan arbejde inden for undervisning, formidling, administration og udvikling i videnstunge virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen er koncentreret om naturvidenskabens og teknologiens historiske udvikling og den betydning, områderne har i dag.

Du lærer at analysere det samspil, der er mellem naturvidenskabelig viden, teknologisk innovation, samfundsmæssig relevans og kulturel udvikling.

Områder

Du vil få undervisning og viden inden for områderne:

  • Videnskabshistorie og -filosofi
  • Naturvidenskab, etik og samfund
  • Forskningskommunikation
  • Teknologi, miljø og innovation

På uddannelsen skal du i samarbejde med en vejleder lægge et individuelt program for uddannelsen. Programmet skal godkendes af instituttet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSC) in Science Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, holdundervisning og projektforløb.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er mulighed for at tage et længere projektorienteret forløb i virksomheder og organisationer.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Science Studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med områder som undervisning, formidling, administration og udvikling.

Færdiguddannede kandidater arbejder i videnstunge virksomheder, universiteter, gymnasier, formidlingsorganisationer, forlag og medier.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskning og universitetsundervisning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information