Kandidatuddannelse

Filosofi

På kandidatuddannelsen bygger du videre på dine kompetencer fra bacheloruddannelsen og går i dybden med filosofiske emner og problematikker.

Fakta

Navn:
Filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for enten teoretisk eller praktisk filosofi, og du har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder.

Med en uddannelse i filosofi vil du bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning. Andre jobtyper kan være som kommunikationsmedarbejder eller organisationskonsulent i private virksomheder, interesseorganisationer eller inden for den offentlige sektor.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen udbygger du din faglige viden og færdigheder, ligesom du øger de teoretiske og metodiske kompetencer fra bacheloruddannelsen. Du opnår større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdet, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode.

Fordybelse i et afgrænset emne

Du får mulighed for at fordybe dig i et afgrænset emne inden for filosofien og kan via dit valg af profil, spor eller linje selv vælge, hvordan din uddannelse sættes sammen. Det kan fx være inden for et af fagets hovedområder.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Philosophy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt arbejde.

Praktik og udlandsophold

Uddannelsen kan indeholde praktik eller projektorienterede forløb, som giver dig mulighed for et samarbejde med erhvervslivet ved at lave et formidlings- eller virksomhedsspeciale.

En anden mulighed kan være et udlandsophold, som etableres gennem en række udvekslingsaftaler, der er indgået med andre nordiske og europæiske universiteter.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Læs om

KU, SDU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Filosofi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning og forskning. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomheder, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Pædagogikum

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information