kandidatuddannelse i Filosofi
Kandidatuddannelse

Filosofi

På kandidatuddannelsen bygger du videre på dine kompetencer fra bacheloruddannelsen og går i dybden med filosofiske emner og problematikker.

Fakta

Navn:
Filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for enten teoretisk eller praktisk filosofi, og du har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder.

Med en uddannelse i filosofi vil du bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning. Andre jobtyper kan være som kommunikationsmedarbejder eller organisationskonsulent i private virksomheder, interesseorganisationer eller inden for den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen udbygger du din faglige viden og færdigheder, ligesom du øger de teoretiske og metodiske kompetencer fra bacheloruddannelsen. Du opnår større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdet, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode.

Du får mulighed for at fordybe dig i et afgrænset emne inden for filosofien og kan via dit valg af profil, spor eller linje selv vælge, hvordan din uddannelse sættes sammen. Det kan fx være inden for et af fagets hovedområder (se udbuddet på det enkelte universitets hjemmeside).

Uddannelsen kan desuden indeholde praktik eller projektorienterede forløb, som giver dig mulighed for et samarbejde med erhvervslivet gennem at lave et formidlings- eller virksomhedsspeciale.

Et tredje element kan være et udlandsophold, som etableres gennem en række udvekslingsaftaler, der er indgået med andre nordiske og europæiske universiteter.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt arbejde.

På Københavns Universitet udbydes uddannelsen også på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Philosophy.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i filosofi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i filosofi giver direkte adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i filosofi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i filosofi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder filosofi som et 1-årigt tilvalg. Læs mere på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i filosofi eller idehistorie giver adgang til kandidatuddannelsen:

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning og forskning. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomheder, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information