kandidatuddannelse i Anvendt filosofi
Bacheloruddannelse

Anvendt filosofi

På bacheloruddannelsen i anvendt filosofi lærer du at bruge filosofien i forhold til nutidige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Anvendt filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får færdigheder i at benytte filosofiens teorier og metoder til konkrete udviklingstiltag og problemløsninger i forskellige sammenhænge.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for alle brancher, hvor der efterspørges problemorienteret tænkning og konkrete løsninger. Det kan fx være i det private erhvervsliv, offentlig administration eller i undervisningsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen får du en grundlæggende indsigt i den filosofiske tradition, og du får færdigheder i at kunne identificere filosofiske problemstillinger.

Du lærer om filosofisk argumentation og arbejdsmetode med henblik på at kunne bidrage til løsning af praktiske problemstillinger og konkrete udviklingstiltag.

Med filosofien som vidensgrundlag lærer du at arbejde med analyse og udvikling af etiske, værdimæssige, miljømæssige, sundhedsrelaterede og organisatoriske problemstillinger. Det kan bl.a. være i forhold til en virksomheds ledelse, medarbejdere og kunder.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet fra 2022

  • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Anvendt filosofi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i anvendt filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske videnskabsområde. Du kan bl.a. søge optagelse på kandidatuddannelsen:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for alle brancher, hvor der efterspørges problemorienteret tænkning og konkrete løsninger. Det kan fx være i det private erhvervsliv, offentlig administration eller i undervisningsbranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer