kandidatuddannelse i Anvendt filosofi
Bacheloruddannelse

Anvendt filosofi

På bacheloruddannelsen i anvendt filosofi lærer du om filosofiens historiske udvikling og dens nutidige forhold til verden i dag.

Fakta

Navn:
Anvendt filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får færdigheder i at benytte filosofiens teorier og metoder til konkrete udviklingstiltag og problemløsninger i forskellige sammenhænge.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen får du en grundlæggende indsigt i den filosofiske tradition og får færdigheder i at kunne identificere filosofiske problemstillinger.

Du lærer om filosofisk argumentation og arbejdsmetode med henblik på at kunne bidrage til løsning af praktiske problemstillinger og konkrete udviklingstiltag.

Med filosofien som vidensgrundlag lærer du at arbejde med analyse og udvikling af etiske, værdimæssige, pædagogiske og organisatoriske problemstillinger. Det kan bl.a. være i forhold til en virksomheds ledelse, medarbejdere og kunder.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aaulborg Universitet:

Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder anvendt filosofi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i anvendt filosofi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i anvendt filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske videnskabsområde. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i anvendt filosofi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i private virksomheder eller inden for undervisningsområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og undervisning og vejledning

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information