Danskstuderende
Bacheloruddannelse

Dansk

På bacheloruddannelsen i dansk er der fokus på litteratur, sprog og medier.

Fakta

Navn:
Dansk
Andre betegnelser:
Nordisk sprog og litteratur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Gennem faglig indsigt i hovedområderne litteratur, sprog og medier samt samspillet imellem dem bliver du ekspert i at læse, skrive og formidle og i at arbejde på tværs af alsidige danskfaglige problemstillinger.

I løbet af studietiden arbejder du med litteraturhistorie og litteraturanalyse, mediekultur og medievidenskab samt sprogteori og sproganalyse. Du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for kommunikation, tekstproduktion, kulturformidling samt undervisning, bl.a. i gymnasiet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen i dansk vil du få indsigt i litterære, sproglige og mediemæssige problemstillinger, og du vil arbejde analytisk med sprog, tekster og medier.

Litterære fag

De litterære fag giver dig et overblik over dansk litteraturhistorie. Gennem studier af litteraturvidenskabelige teorier og metoder lærer du at arbejde systematisk med analyse af litterære tekster i forskellige genrer, og du får et indblik i teksternes kulturelle og mediemæssige sammenhæng.

Sproglige fag

De sproglige emner giver en grundlæggende viden om, hvordan man beskriver sprogets opbygning og struktur, som igen danner udgangspunkt for arbejdet med samtaleanalyse, sprogbrug, dansk som andet- og fremmedsprog og studiet af ældre danske og nordiske sprog.

Mediekulturelle fag

Inden for de mediekulturelle emner arbejder du analytisk og teoretisk med vores samtidskultur i form af medietyper som fotografi, film, tv og sociale medier. 

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i dansk. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Du kommer til at læse en del både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver undervejs.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler fag eller niveauer, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.


Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.


Aarhus Universitet

Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0 eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i dansk A.
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på Syddansk Universitets hjemmeside (sdu.dk)


Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Dansk er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse dansk og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende uddannelser på RUC: 


Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for dansk.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.3AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i dansk/nordisk sprog og litteratur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Dansk

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især formidling, kommunikation og undervisning. Du kan fx finde arbejde inden for kulturformidling.

Pædagogikum

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information