kandidatuddannelse i Dansk
Bacheloruddannelse

Dansk

På bacheloruddannelsen i dansk er der fokus på litteratur, sprog og medier. Du får indsigt i bl.a. litteraturhistorie og litteraturteori og lærer at udarbejde litteratur- og medieanalyser.

Fakta

Navn:
Dansk
Andre betegnelser:
Nordisk sprog og litteratur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I løbet af studietiden arbejder du videnskabeligt med sprogets strukturer og litterære genrer, og du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for formidling, kommunikation eller undervisning, bl.a. i gymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i dansk vil du få indsigt i sproglige, litterære og kulturelle emner, og du vil arbejde med grammatik, samtaleanalyse, medier og tekstanalyse.

De sproglige emner giver en grundlæggende viden om, hvordan man beskriver sprogets strukturer (fx grammatik og samtaleanalyse), som danner udgangspunkt for arbejdet med sprog i specialiseringer, som fx sproglig rådgivning, dansk som andet- og fremmedsprog og studier i gamle danske og nordiske sprog.

De litterære emner giver dig et overblik over dansk litteraturhistorie. Gennem studier af litteraturvidenskabelige teorier og metoder lærer du også at arbejde systematisk med analyse af litterære tekster, som fx digte og romaner, andre tekster og kulturelle udtryk fra massemedierne.

Inden for de kulturelle emner arbejder du analytisk og teoretisk med vores samtidskultur i form af medietyper som fotografi, film, tv og sociale medier.

Uddannelsen varierer på de forskellige universiteter, og du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af faget. Fælles for uddannelserne er, at de dækker en bred vifte af kulturelle udtryk. Det betyder, at du også kan specialisere dig inden for områder som kulturformidling, kommunikation eller medier og kultur.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Du kommer til at læse en del både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver undervejs.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet:

Dansk er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. Se, hvilke bachelorfag du kan kombinere, på RUCs hjemmeside.

For at læse dansk og et andet fag skal du søge optagelse på humanistisk bachelor eller samfundsvidenskabelig bachelor på RUC.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 5,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder dansk som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder dansk i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på følgende hovedområde:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i dansk og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i dansk i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder dansk i Odense som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder dansk som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen er en to-faglig uddannelse og læses sammen med et andet fag.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen nordisk sprog og litteratur og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. Læs evt. om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i dansk/nordisk sprog og litteratur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i dansk og nordisk sprog og litteratur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især formidling, kommunikation og undervisning. Du kan fx finde arbejde inden for kulturformidling.

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information