kandidatuddannelse i Dansk
Kandidatuddannelse

Dansk

Kandidatuddannelsens kerneområder er dansk litteratur, sprog, kultur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk
Andre betegnelser:
Nordisk sprog og litteratur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen arbejdes der bl.a. med skønlitteratur, medietyper samt kreativ og formålsrettet kommunikation.

Du opnår analytiske færdigheder og lærer at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng, og der vil være fokus på praksis og karriere efter uddannelsen.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. søge job inden for formidling, kommunikation eller undervisning, herunder i gymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen bygger du oven på det, du har lært på bacheloruddannelsen, hvor du fik et overblik over fagområdet.

Her er der mulighed for at gå mere i dybden og få et grundigere kendskab til fagets kerneområder som fx sprogs opbygning og brug, tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse, formidling, kulturforståelse, litteraturhistorie, litteraturanalyse m.m.

Du kommer til at læse en del både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver undervejs.

Uddannelsen giver dig i begrænset omfang kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Nogle steder kan du få et karriereintroducerende modul eller et såkaldt profilsemester, der kan fx være tale om en gymnasiepraktik eller et formidlingsmodul.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for at tage et praktik- eller et uddannelsesophold i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus og varierer fra universitet til universitet.

På alle universiteter har du mulighed for at fordybe dig i emner inden for dit interesseområde. Det kan være litterære, sproglige eller medierelaterede emner, herunder fx kommunikation, litteratur, medier, sprog, dansk som andet- og fremmedsprog eller gymnasieprofil.

Læs om

KU, RUC, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Dansk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig mulighed for at arbejde inden for formidling og kommunikation.

Formidling

Du kan finde arbejde inden for kulturformidling, fx som redaktør på forlag, som redaktør eller skribent i pressen eller i forbindelse med webkommunikation.

Informationsarbejde

Du kan også arbejde med informationsarbejde på fx teatre, museer eller i det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. i form af marketing og PR.

Pædagogikum

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information