Dansk
Kandidatuddannelse

Dansk

Kandidatuddannelsens kerneområder er dansk litteratur, sprog, kultur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk
Andre betegnelser:
Nordisk sprog og litteratur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen arbejder du bl.a. med skønlitteratur, forskellige medietyper, formidling og kommunikation.

Du lærer at analysere tekster og se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng, fx hvordan sproget skaber betydning og mening i samfundet.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. søge job inden for formidling, kommunikation eller undervisning, herunder i gymnasiet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen går du i dybden og får et grundigt kendskab til fagets kerneområder. Det er fx sprogs opbygning og brug, tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse, formidling, kulturforståelse, litteraturhistorie, litteraturanalyse m.m.

Du lærer at arbejde med sproget og at analysere, hvordan tekster afspejler kulturelle og samfundsmæssige forhold, og hvordan tekster selv påvirker samtiden.

Du kommer til at læse en del både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver undervejs.

Uddannelsen giver dig i begrænset omfang kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen cand.mag i dansk.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Nogle steder kan du få et karriereintroducerende modul eller et såkaldt profilsemester, der kan fx være tale om en gymnasiepraktik eller et formidlingsmodul.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for at tage et praktik- eller et uddannelsesophold i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen foregår i:

KU, RUC, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Dansk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig mulighed for at arbejde inden for formidling og kommunikation.

Formidling

Du kan finde arbejde inden for kulturformidling, fx som redaktør på forlag, som redaktør eller skribent i pressen eller i forbindelse med webkommunikation.

Informationsarbejde

Du kan også arbejde med informationsarbejde på fx teatre, museer eller i det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. i form af marketing og PR.

Pædagogikum

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om pædagogikum

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information