Kandidatstuderende smiler og laver opgaver
Kandidatuddannelse

Didaktik

Didaktik handler om indhold i og formål for undervisning på alle niveauer af uddannelse inden for dansk, matematik, materiel kultur eller musikpædagogik.

Fakta

Navn:
Didaktik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller profesionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver et grundlag for at reflektere over og skabe ny viden om fagdidaktik i undervisning og uddannelse. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning inden for det fagområde, du har valgt.

Kandidater i didaktik får typisk job som undervisere, formidlere, konsulenter eller ledere inden for uddannelsessektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Didaktik er læren om undervisning i bred forstand. Uddannelsen beskæftiger sig med formål, indhold og metoder i formelle og uformelle uddannelsessammenhænge.

Indholds- og metodesiden smelter ofte sammen og omfatter overvejelser omkring, hvad der skal læres, og hvordan der skal formidles. Pædagogiske, psykologiske, filosofiske og dannelsesorienterede teorier reflekteres i relation til didaktik.

Studieretninger

På uddannelsen kan du vælge imellem fire studieretninger: dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik. Fælles for de fire studieretninger er fagene almen didaktik og pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

Dansk

På studieretningen i dansk får du desuden undervisning i:

 • Analyse og fortolkning
 • Sprog og kommunikation
 • Literacy og didaktik

Matematik

På studieretningen i matematik får du desuden undervisning i:

 • Matematikkens didaktik
 • Matematik I+II: matematik i fagdidaktisk perspektiv

Materiel kultur

På studieretningen i materiel kultur får du desuden undervisning i:

 • Materiel kultur, krop og handling
 • Materiel kultur i tid og rum
 • Materiel kulturdidaktik i praksis

Musikpædagogik

På studieretningen i musikpædagogik får du følgende fagspecifikke kurser:

 • Musikdidaktik
 • Musikpædagogik, menneske og samfund
 • Musikpædagogiske problemstillinger i praksis

Fællesfag

Alle fire didaktikuddannelser har desuden to fællesfag: Almen didaktik og Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Desuden er der på tredje semester et valgfag og et specialeforberedende modul.

Nogle af didaktiduddannelserne kan læses på deltid (med brugerbetaling).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, lærerstyret undervisning med studenteroplæg, gruppearbejde, øvelser, samt kollektiv- og gruppebaseret vejledning. 

Eksamen

På 4. semester afslutter du kandidatuddannelsen med et speciale, hvor du får individuel vejledning.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelserne udbydes i København. Didaktik dansk udbydes også i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder didaktik inden for forskellige studieretninger som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om de enkelte studieretninger på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav - didaktik dansk

For at blive optaget på kandidatuddannelsen med studieretning i dansk skal du have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i dansk/nordisk
 • Professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk og bachelorprojekt i tilknytning hertil

Ansøgere med nedenstående uddannelse kan få adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), hvis de har supplering svarende til et bachelorprojekt:

 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk

Adgangskrav - didaktik matematik

For at blive optaget på kandidatuddannelsen med studieretning i matematik skal du have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i matematik eller matematik-økonomi
 • Bacheloruddannelse i et andet matematikholdigt fag end de to ovennævnte, med et omfang af matematik på mindst 60 ECTS-point og tilvalg af pædagogiske moduler på mindst 30 ECTS-point
 • Professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med matematik som linjefag og bachelorprojekt i tilknytning hertil
 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og gennemført relevant pædagogisk eller matematisk supplering af et omfang på mindst 10 ECTS-point

Adgangskrav - didaktik materiel kultur

For at blive optaget på kandidatuddannelsen med studieretning i materiel kultur skal du have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i antropologi, arkæologi, etnografi, europæisk etnologi, teknoantropologi eller kunsthistorie
 • Professionsbacheloruddannelse i leisure management eller professionsbacheloruddannelse Tekstildesign, Håndværk og formidling
 • Professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i billedkunst, hjemkundskab/madkundskab, håndarbejde, sløjd/materiel design, håndværk og design eller idræt med bachelorprojekt i tilknytning til linjefaget
 • Professionsbachelor som pædagog med linjefagene udtryk, musik og drama, værksted og natur og teknik, eller med valgfagene kreative udtryksformer eller kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Professionsbachelor i ernæring og sundhed med linjefag i sundhedsfremme, forebyggelse og formidling
 • Uddannelser på bachelorniveau fra en arkitektskole. designskole/designlinje på erhvervsakademi, billedkunstskole eller fra Konservatorskolen
 • Bacheloruddannelse i designkultur og økonomi, bacheloruddannelse i designkultur

Adgangskrav - didaktik musik

For at blive optaget på kandidatuddannelsen med studieretning i musikpædagogik skal du have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i musikvidenskab eller musik
 • Professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag/undervisningsfag i musik
 • Bacheloruddannelse fra et musikkonservatorium
 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i musik og supplerende uddannelse svarende til 15 ECTS
 • Uddannelse fra et musikkonservatorium med omfang mindst svarende til BA
 • Pædagogisk rettede uddannelser på bachelorniveau, hvor ansøgeren før eller under uddannelsen har optjent musikfagligt indhold svarende til 30 ECTS (herunder fx professionsbachelor som pædagog med særlig vægt på musik, bachelor i pædagogik eller tilsvarende, udenlandske musikuddannelser på bachelorniveau)

På alle retninger kan der være mulighed for optagelse med andre forudsætninger. Det vil ske efter en individuel vurdering.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for formidlings-, undervisnings- og udviklingsarbejde. Hvis du har faglig kompetence i undervisningsfag, vil du kunne undervise ved professionsbacheloruddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet. Du vil også kunne undervise andre i at undervise inden for dit specifikke fagområde.

Du vil desuden kunne arbejde i skoletjenesten og som pædagogisk konsulent og læremiddelredaktør.

Forskning inden for fagområdet er også en mulighed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information