Kandidatstuderende smiler og laver opgaver
Kandidatuddannelse

Didaktik

Didaktik handler om undervisning på alle niveauer af uddannelse inden for dansk, matematik eller materiel kultur.

Fakta

Navn:
Didaktik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med fremtidens læringsmiljøer og lærer at udvikle engagerende og effektiv undervisning for studerende inden for det fagområde, du har valgt. 

Kandidater i didaktik får typisk job som undervisere, formidlere, konsulenter eller ledere inden for uddannelsessektoren.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Didaktik er læren om undervisning i bred forstand. Uddannelsen beskæftiger sig med formål, indhold og metoder i formelle og uformelle uddannelsessammenhænge.

Indholds- og metodesiden smelter ofte sammen og omfatter overvejelser omkring, hvad der skal læres, og hvordan der skal formidles. Pædagogiske, psykologiske, filosofiske og dannelsesorienterede teorier reflekteres i relation til didaktik.

Studieretninger

På uddannelsen kan du vælge imellem fire studieretninger, hvor du får undervisning i forskellige emner inden for faget:

  • Dansk: Kommunikation, litteraturanalyse og literacy
  • Matematik: Matematikkens didaktik og matematik i fagdidaktisk perspektiv
  • Materiel kultur: Kultur, krop og handling, tid og rum og kulturdidaktik i praksis

Nogle af didaktikuddannelserne kan læses på deltid (med brugerbetaling).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd. i didaktik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, lærerstyret undervisning med studenteroplæg, gruppearbejde, øvelser, samt kollektiv og gruppebaseret vejledning. 

Eksamen

På 4. semester afslutter du kandidatuddannelsen med et speciale, hvor du får individuel vejledning.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i didaktik foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for formidlings-, undervisnings- og udviklingsarbejde. Hvis du har faglig kompetence i undervisningsfag, vil du kunne undervise ved professionsbacheloruddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet. Du vil også kunne undervise andre i at undervise inden for dit specifikke fagområde.

Du vil desuden kunne arbejde i skoletjenesten og som pædagogisk konsulent og læremiddelredaktør.

Forskning inden for fagområdet er også en mulighed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information