kandidatuddannelse i Pædagogisk filosofi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk filosofi

På uddannelsen lærer du om pædagogikkens idéhistorie og den praktiske filosofi. Du får kendskab til udviklingen af centrale pædagogiske begreber.

Fakta

Navn:
Pædagogisk filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer også at sætte fagets begreber ind i en større etisk, politisk, retslig, religiøs og æstetisk sammenhæng.

En kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi kan give dig jobmuligheder både i det private og det offentlige. Du vil fx kunne varetage job inden for uddannelse, ledelse og konsulentvirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Pædagogisk filosofi handler om pædagogikkens idéhistorie og sætter fokus på de store spørgsmål i livet.

Indhold

De centrale emner inden for dette område er dannelse, opdragelse og uddannelse. Du arbejder med, hvordan fx viden, kunnen, dømmekraft og følelser forholder sig til disse emner.

Du får undervisning i emner inden for fagene:

  • Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie
  • Erkendelse, viden og læring
  • Moderne pædagogisk filosofi
  • Etik, normativitet og dannelse
  • Pædagogisk-filosofisk forskningssemniar/fri emneopgave

Du skal desuden vælge et valgfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning, der veksler mellem lærerstyret undervisning, og studenteroplæg, øvelser og individuel og gruppebaseret vejledning.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i filosofi, idéhistorie, teologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske discipliner af et omfang på mindst 45 ECTS
  • En professionsbacheloruddannelse som fx folkeskolelærer, pædagog eller socialrådgiver

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi kan du arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer både i det private og i det offentlige.

Job inden for undervisning

Det kan fx være job som underviser på et voksenuddannelsescenter (VUC), en aftenskole eller en videregående uddannelse.

Job inden for formidling

Du vil også have jobmuligheder inden for redaktionelt og journalistisk arbejde eller konsulent- og ledelsesarbejde inden for kultur, personale og it.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning samt organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information