Studerende løser en opgave
Kandidatuddannelse

Pædagogisk filosofi

På uddannelsen lærer du om pædagogiske teorier og pædagogikkens idéhistorie. Du får indblik i sammenhængen mellem pædagogiske problemstillinger og filosofiske grundspørgsmål.

Fakta

Navn:
Pædagogisk filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at sætte fagets begreber ind i en større etisk, politisk, retslig, religiøs og æstetisk sammenhæng.

Uddannelsen giver dig kendskab til udviklingen af centrale pædagogiske teorier og begreber og til, hvordan disse hænger sammen med filosofiske begreber og med forskellige tænkeres syn på mennesket, verden og samfundet.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder både i det private og det offentlige. Du vil fx kunne varetage job inden for uddannelse, ledelse og konsulentvirksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Pædagogisk filosofi handler om pædagogikkens idéhistorie og sætter fokus på de store spørgsmål i livet.

Emner

De centrale emner inden for dette område er dannelse, opdragelse og uddannelse. Du arbejder med, hvordan fx viden, kunnen, dømmekraft og følelser forholder sig til disse emner.

Du får undervisning i emner inden for fagene:

  • Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie
  • Erkendelse, viden og læring
  • Moderne pædagogisk filosofi
  • Etik, normativitet og dannelse
  • Pædagogisk-filosofisk forskningssemniar/fri emneopgave

Du skal desuden vælge et valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, lærerstyret undervisning, studenteroplæg, øvelser og individuel og gruppebaseret vejledning.

Sprog

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aarhus Universitet i København og Aarhus.

Læs om

Uddannelsen pædagogisk filosofi på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi kan du arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer både i det private og i det offentlige.

Undervisning og formidling

Det kan fx være job som underviser på et voksenuddannelsescenter (VUC), en aftenskole eller en videregående uddannelse.

Du vil også have jobmuligheder inden for redaktionelt og journalistisk arbejde eller konsulent- og ledelsesarbejde inden for kultur, personale og it.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information