Foto af Lærer ved handelsskoler
Job

Lærer ved handelsskoler

Som lærer på en handelsskole skal du undervise unge, der har en særlig interessere for erhvervslivet.

Fakta

Arbejdssteder:
Handelsskole
Stillingsbetegnelser:
Faglærer, Lærer i almene fag, Underviser, Hhx-lærer, Lærer

Det er derfor vigtigt, at du har erfaring inden for området. Du kan selv tilrettelægge din undervisning alt efter de unges behov og faglige niveau. Det er vigtigt, at du som lærer har lyst til at formidle din viden videre og lære fra dig. Samtidig skal du være dygtig til at kommunikere med en bred gruppe af mennesker.

Jobbet som lærer kræver selvstændighed, ansvar og pædagogisk indfølingsevne. Det er en fordel at være engageret og nære stor interesse for de fag, du underviser i.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lærere på en handelsskole
Forberedelse - Lærere på handelsskoler forbereder undervisningen.

Jobbet som lærer ved en handelsskole indeholder undervisning og formidling. Du underviser normalt kun i de fagområder og på det niveau, du er uddannet til.

I undervisningen skal du som lærer følge nogle fastlagte retningslinjer for fagindhold og fagstruktur. Du har dog mulighed for at tilrettelægge undervisningen efter din egen opfattelse af, hvordan bestemmelserne bedst bliver opfyldt.

Du skal udvælge og tilrettelægge det stof, der skal gennemgås, og du skal sikre dig, at din gennemgang og fremstilling af stoffet svarer til elevernes forudsætninger. I en del fag vil der også være opgaveretning.

Lærere ved handelsskolerne kan også undervise på efteruddannelseskurser for erhvervslivet. Kurserne er brugerbetalte og skal ofte skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Det betyder, at man som lærer har et tæt samarbejde med virksomheden inden undervisningens start.

Flere lærere har vejledende opgaver i forhold til elevernes valg af fag og specialer på en uddannelse. Dertil skal lægges et bredt tværfagligt samarbejde med andre lærere samt deltagelse i selvevaluering og kvalitetsudvikling.

For at blive ansat på en handelsskole er der er en række krav, du skal opfylde. Der er både krav om erhvervserfaring og krav om uddannelse. Såvel uddannelses- som erhvervskrav er forskellige, alt efter hvilket fag du skal undervise i og på hvilket niveau.

Lærere, der skal undervise i almene fag på erhvervsuddannelserne, skal have et uddannelsesniveau, som svarer til de relevante linjefag på seminariernes læreruddannelse. De skal derudover have haft mindst 2 års lønnet erhvervsarbejde (ikke undervisning).

Lærere, der skal undervise i område- og specialefagene, det vil sige de fag, der karakteriserer uddannelsesretningen, samt i visse grundfag, skal have en erhvervsuddannelse inden for det pågældende område. Derudover kræves normalt supplerende videreuddannelse inden for området samt mindst 5 års erhvervserfaring inden for fagområdet.

Har du det ikke ved ansættelsen, skal du inden 3 år tilegne dig kvalifikationer, der svarer til det erhvervsgymnasiale niveau med mindst 2 fag på niveau A inden for fagområderne: dansk, fremmedsprog, naturvidenskab, samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi, afsætning og informationsteknologi.

Hvis du ikke i forvejen har en pædagogisk uddannelse, skal du desuden inden for de 2 første ansættelsesår gennemgå en pædagogisk uddannelse, et såkaldt pædagogikum, se Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

For undervisere på højere handelseksamen (hhx) gælder de regler, som er beskrevet i Lærer ved de gymnasiale uddannelser.

Lærere, der underviser på en kort videregående uddannelse, skal have en uddannelse på hovedfagsniveau fra universitetet eller handelshøjskolen. Desuden skal de have den erhvervserfaring, der gælder for lærere ved erhvervsuddannelserne.

Arbejdsplads

Handelsskolelærere arbejder på handelsskoler. Skræddersyede efteruddannelseskurser for erhvervslivet kan også foregå ude på virksomhederne. Se mere om Erhvervsskoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Handelsskolelærer40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Nogle lærere fungerer som kontaktlærer for en klasse eller som uddannelses- og erhvervsvejleder, der fx hjælper eleverne med at udarbejde og justere deres uddannelsesplan.

Enkelte arbejder som fagkonsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning inden for et eller flere fag.

Ledigheden blandt handelsskolelærere er lav.

Mere uddannelse

Handelsskolelærere kan tage efteruddannelse i såvel pædagogiske som faglige emner, se diplomuddannelser.

Få mere at vide

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Handelsskolernes Lærerforening
www.hl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.