kandidatuddannelse i Græsk
Kandidatuddannelse

Klassisk græsk

Dine færdigheder inden for sprogforståelse og sprogbeherskelse af oldgræsk bliver udbygget på kandidatuddannelsen, og du arbejder med formidling og oversættelse.

Fakta

Navn:
Klassisk græsk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mere indgående viden om bl.a. det klassiske græske samfund, politik, religion, filosofi og historie, og du læser litteratur og andre tekster på originalsproget.

Som færdiguddannet finder du typisk beskæftigelse inden for undervisningssektoren. Du kan også arbejde med formidling og kulturbevaring både i den offentlige og den private sektor. Nogle har fundet job som oversættere og andre som redaktører på bogforlag.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen udvider du dine evner inden for det oldgræske sprog, og du får mulighed for at fordybe dig i emner, som du interesserer dig for.

Det kan være inden for litteratur, kunst og arkæologi, mytologi, og religion, filosofi, politik eller samfundsstrukturer i det klassiske Grækenland.

Du får undervisning i fagets teorier og metoder og lærer at analysere datidens antikke samfund og at kunne trække linjer op til det moderne samfund, vi lever i i dag.

Du vælger at læse enten klassisk græsk (perioden fra ca. 800 f.Kr. til 600 e.Kr.) eller græsk middelalderfilologi (byzantinsk), der dækker perioden ca. 500-1500 e.Kr.

Områder

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Frit genre- og periodeorienteret område
  • Videnskabelig praksis
  • Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. Der er mulighed for udlandsophold eller et projektorienteret forløb (praktik).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder klassisk græsk som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i græsk, klassisk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i græsk, klassisk eller klassisk filologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet udbydes tilvalg i græsk. Se nærmere på universitetets hjemmeside under Klassiske studier.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder klassisk græsk som en studieretning på den 2-årige kandidatuddannelse i klassisk filologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse både i den offentlige og den private sektor. Kandidater i klassisk græsk får ofte job i gymnasiet, ved universitetet eller på forskningsbiblioteker.

Du kan også få job på fx museer, arkiver, forlag eller komme til at arbejde med aftenskole- og voksenundervisning.

Undervisning

Klassisk græsk er et gymnasiefag. Kombinerer du græsk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information