kandidatuddannelse i Græsk
Kandidatuddannelse

Klassisk græsk

Dine færdigheder inden for sprogforståelse og sprogbeherskelse af oldgræsk bliver udbygget på kandidatuddannelsen, og du arbejder med formidling og oversættelse.

Fakta

Navn:
Klassisk græsk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mere indgående viden om bl.a. det klassiske græske samfund, politik, religion, filosofi og historie, og du læser litteratur og andre tekster på originalsproget.

Som færdiguddannet finder du typisk beskæftigelse inden for undervisningssektoren. Du kan også arbejde med formidling og kulturbevaring både i den offentlige og den private sektor. Nogle har fundet job som oversættere og andre som redaktører på bogforlag.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen udvider du dine evner inden for det oldgræske sprog, og du får mulighed for at fordybe dig i emner, som du interesserer dig for. Det kan være inden for litteratur, kunst og arkæologi, mytologi, og religion, filosofi, politik eller samfundsstrukturer i det klassiske Grækenland.

Fag

Du får undervisning i fagets teorier og metoder og lærer at analysere datidens antikke samfund og at kunne trække linjer op til det moderne samfund, vi lever i i dag.

Du vælger at læse enten klassisk græsk (perioden fra ca. 800 f.Kr. til 600 e.Kr.) eller græsk middelalderfilologi (byzantinsk), der dækker perioden ca. 500-1500 e.Kr.

Områder

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Frit genre- og periodeorienteret område
  • Videnskabelig praksis
  • Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for udlandsophold eller et projektorienteret forløb (praktik).

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Græsk, klassisk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse både i den offentlige og den private sektor. Kandidater i klassisk græsk får ofte job i gymnasiet, ved universitetet eller på forskningsbiblioteker.

Du kan også få job på fx museer, arkiver, forlag eller komme til at arbejde med aftenskole- og voksenundervisning.

Pædagogikum

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information