kandidatuddannelse i Latin
Kandidatuddannelse

Latin

Kandidatuddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i perioden før 600 e.Kr.

Fakta

Navn:
Latin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med det latinske sprog og den latinske litteratur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.

Som færdiguddannet kan du beskæftige dig med forskning og undervisning, men du kan også blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med kulturformidling, oversættelse og redaktionelt arbejde i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i latin udbygger bacheloruddannelsens færdigheder i sprogforståelse og beherskelse af det latinske sprog. Du får også kendskab til den antikke verdens kultur- og receptionshistorie samt latinske tekster.

I latin studerer du latinsk sprog, kultur og litteratur i den antikke verden (før 600 e.kr.). Uddannelsen omfatter først og fremmest sproget og den latinske litteratur, men også den latinske kultur, herunder filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, digtekunst, religion og samfundsforhold.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Frit genre- eller periodeorienteret område
  • Videnskabelig praksis
  • Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer  ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder latin som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i latin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i latin eller klassisk filologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder latin som en studieretning på den 2-årige kandidatuddannelse i klassiske sprog.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder latin som tilvalg på kandidatuddannelsen i klassiske studier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse. Du kan fx få job på gymnasier, universiteter, museer, arkiver og forlag.

Du har også mulighed for at arbejde på aftenskoler eller med voksenundervisning.

Latin er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du latin med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information