kandidatuddannelse i Latin
Kandidatuddannelse

Latin

Kandidatuddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i perioden før 600 e.Kr.

Fakta

Navn:
Latin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med det latinske sprog og den latinske litteratur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.

Som færdiguddannet kan du beskæftige dig med forskning og undervisning, men du kan også blive ansat på biblioteker, museer eller forlag.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i latin udbygger bacheloruddannelsens færdigheder i sprogforståelse og beherskelse af det latinske sprog. Du får også kendskab til den antikke verdens kultur- og receptionshistorie samt latinske tekster.

Emner

I latin studerer du latinsk sprog, kultur og litteratur i den antikke verden (før 600 e.kr.). Uddannelsen omfatter først og fremmest sproget og den latinske litteratur, men også den latinske kultur, herunder filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, digtekunst, religion og samfundsforhold.

Områder

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Frit genre- eller periodeorienteret område
  • Videnskabelig praksis
  • Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer  ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i latin foregår i:

København: Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Latin

Andre muligheder

AU udbyder latin som en studieretning på den 2-årige kandidatuddanelse i klassisk filologi. SDU udbyder latin som tilvalg på kandidatuddannelsen i klassiske studier.

Læs mere i UG-artiklerne:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse. Du kan fx få job på gymnasier, universiteter, museer, arkiver og forlag.

Du har også mulighed for at arbejde på aftenskoler eller med voksenundervisning.

Pædagogikum

Latin er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du latin med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information