kandidatuddannelsen i internationale markedsstudier
Kandidatuddannelse

Interkulturelle markedsstudier

Uddannelsen kombinerer studier i marketing med kultur- og sprogforståelse, og du lærer at arbejde med interkulturel markedsføring på udenlandske markeder.

Fakta

Navn:
Interkulturelle markedsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i strategisk planlægning af virksomheders marketingprocesser, og du får viden om kulturforskelle og deres betydning både på organisations- og samfundsniveau.

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for beskæftigelse inden for marketing, kommunikation og formidling – ofte i forbindelse med virksomheders, organisationers og institutioners internationale aktiviteter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer fremmedsproget spansk, fransk eller tysk med interkulturelle markedsstudier. De to områder fylder lige meget i uddannelsen.

Sprog

På den sproglige del af uddannelsen udvikler du dine sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt, og du lærer at kommunikere på det valgte sprog inden for forskellige genrer og teksttyper.

Marketing

På marketingdelen får du viden om samspillet mellem forbrug, kultur og kommunikation, og om hvordan forskning i forbrugeradfærd og forbrugeranalyser kan bruges i forhold til branding- og marketingstrategier. Du arbejder på denne del af uddannelsen med konkrete problemstillinger, som du lærer at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til.

Emner

  • Sproglig og kulturel diversitet
  • Kultur, sprog og identitet
  • Forbrugerkommunikation
  • Marketingsstrategi og -planlægning
  • Forbrugeradfærd

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.ling.merc.

Undervisning

Undervisningen foregår både på Copenhagen Business School og Københavns Universitet og veksler mellem forelæsninger, gruppeundervisning og workshops.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et projektorienteret forløb i en virksomhed, evt. i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder uddannelsen i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med marketing og kommunikation og/eller sprog i virksomheder, organisationer og institutioners internationale afdelinger.

Du vil kunne løse opgaver inden for formidling, kvalitetssikring og oversættelse samt rådgivning i kulturelle og sproglige problemstillinger. Opgaver, der ofte vil foregå på tværs af kulturer, sprog og grænser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information