kandidatuddannelsen i internationale markedsstudier
Kandidatuddannelse

Interkulturelle markedsstudier

Uddannelsen kombinerer studier i marketing med kultur- og sprogforståelse, og du lærer at arbejde med interkulturel markedsføring på udenlandske markeder.

Fakta

Navn:
Interkulturelle markedsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i strategisk planlægning af virksomheders marketingprocesser, og du får viden om kulturforskelle og deres betydning både på organisations- og samfundsniveau.

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for beskæftigelse inden for marketing, kommunikation og formidling – ofte i forbindelse med virksomheders, organisationers og institutioners internationale aktiviteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer fremmedsproget spansk, fransk eller tysk med interkulturelle markedsstudier. De to områder fylder lige meget i uddannelsen.

På den sproglige del af uddannelsen udvikler du dine sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt, og du lærer at kommunikere på det valgte sprog inden for forskellige genrer og teksttyper.

På marketingdelen får du viden om samspillet mellem forbrug, kultur og kommunikation, og om hvordan forskning i forbrugeradfærd og forbrugeranalyser kan bruges i forhold til branding- og marketingstrategier. Du arbejder på denne del af uddannelsen med konkrete problemstillinger, som du lærer at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til.

Emner

  • Sproglig og kulturel diversitet
  • Kultur, sprog og identitet
  • Forbrugerkommunikation
  • Marketingsstrategi og -planlægning
  • Forbrugeradfærd

Undervisningsform

Undervisningen foregår både på Copenhagen Business School og Københavns Universitet og veksler mellem forelæsninger, gruppeundervisning og workshops. Der er mulighed for et projektorienteret forløb i en virksomhed, evt. i udlandet. 

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.ling.merc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU) og Copenhagen Business School (CBS)

KU udbyder i samarbejde med Copenhagen Business School interkulturelle markedsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på KU og CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med marketing og kommunikation og/eller sprog i virksomheder, organisationer og institutioners internationale afdelinger.

Du vil kunne løse opgaver inden for formidling, kvalitetssikring og oversættelse samt rådgivning i kulturelle og sproglige problemstillinger. Opgaver, der ofte vil foregå på tværs af kulturer, sprog og grænser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information