kandidatuddannelsen i internationale markedsstudier
Kandidatuddannelse

Interkulturelle markedsstudier

Uddannelsen kombinerer studier i marketing med kultur- og sprogforståelse, og du lærer at arbejde med interkulturel markedsføring på udenlandske markeder.

Fakta

Navn:
Interkulturelle markedsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i strategisk planlægning af virksomheders marketingprocesser, og du får viden om kulturforskelle og deres betydning både på organisations- og samfundsniveau.

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for beskæftigelse inden for marketing, kommunikation og formidling – ofte i forbindelse med virksomheders, organisationers og institutioners internationale aktiviteter.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer fremmedsproget spansk, fransk eller tysk med interkulturelle markedsstudier. De to områder fylder lige meget i uddannelsen.

Sprog

På den sproglige del af uddannelsen udvikler du dine sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt, og du lærer at kommunikere på det valgte sprog inden for forskellige genrer og teksttyper.

Marketing

På marketingdelen får du viden om samspillet mellem forbrug, kultur og kommunikation, og om hvordan forskning i forbrugeradfærd og forbrugeranalyser kan bruges i forhold til branding- og marketingstrategier. Du arbejder på denne del af uddannelsen med konkrete problemstillinger, som du lærer at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til.

Emner

  • Sproglig og kulturel diversitet
  • Kultur, sprog og identitet
  • Forbrugerkommunikation
  • Marketingsstrategi og -planlægning
  • Forbrugeradfærd

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.ling.merc.

Undervisning

Undervisningen foregår både på Copenhagen Business School og Københavns Universitet og veksler mellem forelæsninger, gruppeundervisning og workshops.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et projektorienteret forløb i en virksomhed, evt. i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen interkulturelle markedsstudier på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder uddannelsen i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med marketing og kommunikation og/eller sprog i virksomheder, organisationer og institutioners internationale afdelinger.

Du vil kunne løse opgaver inden for formidling, kvalitetssikring og oversættelse samt rådgivning i kulturelle og sproglige problemstillinger. Opgaver, der ofte vil foregå på tværs af kulturer, sprog og grænser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information