kandidatuddannelse i Internationale studier
Kandidatuddannelse

Internationale studier

Kandidatuddannelsen er en tværfaglig og omfatter elementer fra antropologi, historie, økonomi og statskundskab.

Fakta

Navn:
Internationale studier
Andre betegnelser:
International Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med internationale forhold og får undervisning i bl.a. det globale samfund, moderne global historie, international politisk økonomi og international projektledelse. Desuden får du styrket din analytiske sans.

Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du kan arbejde med import og eksport. Du kan også få job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i internationale studier lærer du om arbejdet i virksomheder og organisationer, der opererer i en globaliseret verden, og du får en generel introduktion til det internationale miljø/felt. Uddannelsen er tværfaglig og tværkulturel.

Elementer fra antropologi, historie, jura, økonomi og statskundskab er en integreret del af uddannelsen, og du har på 3. semester mulighed for at præge uddannelsen ud fra dine interesser.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

  • Global politik
  • Globale samfund / Global Society
  • International projektledelse / International Project Management
  • Moderne global historie / Modern Global History
  • Global tænkning / Global Throught
  • Global politisk økonomi

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder internationale studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i internationale studier skal du have en relevant samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse som fx økonomi, sociologi, jura eller statskundskab. En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 30 ECTS inden for fx antropologi, europastudier, økonomi, jura eller statskundskab kan også give adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i internationale virksomheder med import eller eksport. Du kan også søge job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information