kandidatuddannelse i Internationale studier
Kandidatuddannelse

Internationale studier

Kandidatuddannelsen er en tværfaglig og omfatter elementer fra antropologi, historie, økonomi og statskundskab.

Fakta

Navn:
Internationale studier
Andre betegnelser:
International Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med internationale forhold og får undervisning i bl.a. det globale samfund, moderne global historie, international politisk økonomi og international projektledelse. Desuden får du styrket din analytiske sans.

Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du kan arbejde med import og eksport. Du kan også få job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i internationale studier lærer du om arbejdet i virksomheder og organisationer, der opererer i en globaliseret verden, og du får en generel introduktion til det internationale miljø/felt. Uddannelsen er tværfaglig og tværkulturel, og ca. halvdelen af de studerende er internationale studerende.

Du får undervisning i fag som fx:

 • Global Politics
 • Global Society
 • International Project Management
 • Modern Global History
 • Global Throught
 • Global Political Economy

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder internationale studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i internationale studier skal du have en relevant samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse som fx økonomi, sociologi, jura eller statskundskab. En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 30 ECTS inden for fx antropologi, europastudier, økonomi, jura eller statskundskab kan også give adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du undersøge dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i internationale virksomheder med import eller eksport. Du kan også søge job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Af de relativt få (under 150) nyuddannede er de knapt 90 beskæftiget i følgende syv brancher:

 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Organisationer og foreninger
 • Offentlig administration
 • Daginstitutioner og dagcentre mv.
 • Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
 • Virksomhedskonsulenter
 • Arkitekter og rådgivende ingeniører

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information