kandidatuddannelse i Internationale studier
Kandidatuddannelse

Internationale studier

Kandidatuddannelsen er tværfaglig og omfatter elementer fra antropologi, historie, økonomi og statskundskab.

Fakta

Navn:
Internationale studier
Andre betegnelser:
International Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med internationale forhold og får undervisning i bl.a. det globale samfund, moderne global historie, international politisk økonomi og international projektledelse.

Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du kan arbejde med import og eksport. Du kan også få job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i internationale studier lærer du om arbejdet i virksomheder og organisationer, der opererer i en globaliseret verden, og du får en generel introduktion til det internationale miljø/felt. Uddannelsen er tværfaglig og tværkulturel.

Elementer fra antropologi, historie, økonomi og statskundskab er en integreret del af uddannelsen, og du har på 3. semester mulighed for at præge uddannelsen ud fra dine interesser.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

  • Global politik
  • Globale samfund / Global Society
  • International projektledelse / International Project Management
  • Moderne global historie / Modern Global History
  • Global tænkning / Global Throught
  • Global politisk økonomi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for praktik og udlandsophold i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i internationale virksomheder med import eller eksport. Du kan også søge job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information