interkulturelle studier
Kandidatuddannelse

Intercultural Studies

Uddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kulturforståelse i et globalt perspektiv.

Fakta

Navn:
Intercultural Studies
Andre betegnelser:
Interkulturelle studier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i globalisering og interkulturalitet og udvikler samtidig gode formidlingsevner, ligesom du får forståelse for interkulturel kommunikation.

Som færdiguddannet kandidat vil du blandt andet kunne varetage formidlingsopgaver eller konsulentarbejde for private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for interkulturel forståelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i interkulturelle studier handler om den nødvendige forståelse af de kulturelle forskelligheder, der kendetegner verdens forskellige lande. Hvis man i en virksomhed eller en organisation vil agere i udlandet, må man - ud over sproget - forstå landenes kulturelle, historiske og samfundsmæssige egenart. 

Linjer

Uddannelsen udbydes dels med en linje, der udelukkende foregår på engelsk, dels med følgende linjer:

  • Engelsk-fransk
  • Engelsk-spansk
  • Engelsk-tysk

Linjerne er opbygget efter den samme struktur, men tager afsæt i hvert sit sproglige kulturområde, hvor du får indsigt i samtidsrelevante temaer inden for kultur, sprog og samfund. Der undervises primært på det sprog, der er valgt, men på engelsk på fællesmodulerne. Du lærer desuden om projektstyring.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med gruppearbejde, der i mange tilfælde er projekt- og casebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk og eventuelt andet valgt sprog.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et semesters praktik i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i intercultural studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for sprogkompetence, interkulturel forståelse og evne til at styre processer og projekter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information